Horská Kvilda, Pechler a zpět

Typ: Pěší (či sněžnice) Vzdálenost: 11.8 km Obtížnost: Těžká Převýšení: 245 m Hodnocení: 60/5

Výlety Šumava, Česká Republika

Mapa

Výškový profil
Body zájmu  

Horská Kvilda, Pechler a zpět

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku parkoviště, poté na bod v mapě a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, kliknete na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

 
 
 

 Fotografie a zajímavosti naleznete v ''Bodech zájmu''. 

Podél hlavní komunikace vedoucí přes roztroušené domky v Horské Kvildě je možnost placeného parkování. Vydejte se na trasu podél hospůdky – kousek od informačního střediska, kde se lépe parkuje. Přejděte přes Hamerský potok okolo sošky na můstku. Na prvním rozcestí se vydejte doprava a vzápětí doleva. Jdete po slušné lesní cestě podél kouzelného Hamerského potoka. Vlevo se majestátně tyčí vrch Sokol. Při vstupu do lesa jsou patrné stopy po rýžování zlata (sejpy). Zde se potok zrychluje a dravě zařezává mezi příkré svahy hor.

 

V poklidu jste klesáním došli až na rozcestí Pechler (je to kousek k Vydře). U chatky odbočíte doleva a vydejte  se na extrémní tříkilometrové stoupání.

Při pohledu do krajiny a za dobré viditelnosti zhlédnete rozhlednu Poledník. Tato dominanta Šumavy určitě stojí též za návštěvu (bývala zde rušička rádia Svobodná Evropa). Výlet na rozhlednu najdete v rubrice cyklo. Tento okruh je ovšem velmi náročný profilem i délkou. 

Po stoupání se dáte v lese dvakrát doleva a po asfaltce klesáte zpět do Horské Kvildy. Na Zlaté stezce pokračujete vlevo podél nádherných stavení. Po této cestě dojdete zpět k rozcestí kde jste již jednou byli a odbočíte doprava k lávce. Chcete-li zažít pohodu a klid uprostřed vyhlášených turistických cílů, vřele doporučujeme.  

 
 
 

 • Výchozí bod Horská Kvilda

 • Hamerský potok

 • Pechler

Fotogalerie

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Výchozí bod Horská Kvilda Výchozí bod Horská Kvilda

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
  Parkoviště Parkoviště Lávka přes Hamerský potok nedaleko Horské Kvildy Výchozí bod Horská Kvilda Výchozí bod Horská Kvilda Tudy pokračujte
 • Parkoviště Antýgl Parkoviště Antýgl

  Další možný výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:

Rýžování zlata na Hamerském potoce

 

Milé děti, budeme vám vyprávět příběh, který se stal před mnoha a mnoha lety na západní hranici Českého království na horách se jménem Šumava.

Štastně zde žili naši hrdinové sokol Šumavák, skřítek Pohraničník a jeho poddaní, čert Přáda a jeho syn Přádík, přísný hajný Hynek, víla Martinka, žába Vltavka, rys Dobrák, sojka Zpravodajka, ježibaba Intrikářka, vodník Pepa a věčně veselý medvěd Bambula, který měl rád brusinkový likér.

 

Charakteristika postav:

Sokol Šumavák, který za doby vládnutí hnízdil na vrcholu Sokol nad Hamerskými svahy nedaleko osady Horská Kvilda. Z tohoto místa měl velký přehled, co se v jeho království děje.

Skřítek Pohraničník, který žil se svými poddanými skřítky na vrchu Ostrý, kde zapadá slunce za obzor, začíná zde Šumava a schází se všichni jmenovaní na porady.

Čert Přáda a jeho syn Přádík žijí v jeskyních pod Čertovo jezerem, do kterých ale vchod nenaleznete.

Přísný hajný Hynek, který bydlí na hájence na Březníku.

Vílu Martinku můžete spatřit na šumavských slatích, jezerech, ale také na vodopádu Bíla strž.

Žába Vltavka sedí na prameni Teplé Vltavy pramenící z magické Černé hory. Její sestra sedí na prameni Studené Vltavy, který pramení na druhé straně hranice nazývané Bavorsko.

Rys dobrák se vždy objeví tam, kde je potřeba pomoci.

Sojka Zpravodajka hnízdila na Ptačí nádrži nacházející se pod magickou Černou horou. Sojka si občas půjčí, co jí nepatří, ovšem také roznáší zprávy.

Ježibaba Intrikářka, která se tak rychle přesouvá z místa na místo, že je dodnes záhadou, kde se tu vlastně vzala.

Vodníka Pepu najdete zejména na Plešném jezeru.

Medvěda Bambulu, můžete potkat na Medvědí stezce, ale také u Žďáreckého jezírka, kde si sbírá brusinky na svůj likér.

Čmelák Bill a Kelt vstoupí do příběhu později. 

 

Děj:

Skřítek Pohraničník měl pěkný pocit z dobře odvedené práce a nabytých zkušeností při těžbě rašeliny. Usoudil, že je čas pustit se do rýžování zlata na Hamerském potoce. Večer když přilétla sojka Zpravodajka  na vrch Ostrý, kde skřítek bydlel, řekl jí, ať zaletí pro čmeláka Billa a pozve ho na návštěvu. Chystal se mu dát jeho zasloužený podíl za rady, které jim poskytl při těžbě rašeliny. Medvěd Bambula pravidelně dodával skřítkovi a jeho poddaným brusinkový likér, takže bude i zábava.

Již druhý den přiletěl čmelák Bill na vrch Ostrý, kde dostal za své rady dobře zaplaceno. Po pohoštění přišla řeč, co bude se zlatem v Hamerském potoce. Čmelák Bill opět nezklamal a začal sypat cenné rady z rukávu. Věděl, že v Itálii ve Florencii, dnešním hlavním městě Toskánska Firenze razí zlaťáky. Zároveň také věděl, že se v Českém království razí zlaťáky v Praze. Zlaté mince v Praze se jmenovali Florény podle Italského města Florencie. Čmelák Bill měl kontakty na výrobce zlatých mincí v Praze i Itálii. Zaletěl tedy domluvit prodej kvalitního šumavského zlata do obou těchto míst. Ideálním obdobím pro těžbu je prý začátek léta, kdy jsou dny delší a svítí slunce, které pomáhá zlato na dně potoka vidět. Jelikož se blížil konec června a to je období, kdy jsou nejdelší dny a sluníčko svítí od rána do večera rozhodli se, že nastal ten správný čas na rýžování zlata. Čmelák Bill měl ještě pár dní vše domluvit v Itálii i v Praze.

Skřítek Pohraničník slyšel od svého předchůdce sokola Šumaváka, že na hoře Obří hrad bydlí Kelt se svojí družinou a když bude někdy potřebovat radu z pradávné historie, ať se za ním zastaví. Řekl si, teď nastal ten správný čas, zajít za Keltem, jestli náhodou neví něco o rýžování zlata.

Ráno s rozbřeskem vyrazil na Obří hrad, kde sídlil Kelt. Vystoupal od osady Popelná na keltské hradiště na Obřím hradu. Setkal se tam s Keltem, který se jen pousmál, když se dozvěděl, že skřítek Pohraničník chce rýžovat zlato na Hamerském potoce. Kdysi dávno těžili keltové zlato a dokonce si sami razili mince. Skřítek od samého úžasu oněměl a poslouchal Keltovy rady. Skřítek nemohl uvěřit vlastním uším a měl jistotu, že čmelák Bill mluví zase pravdu. Dále se dostali i k tomu, jakým způsobem zlato těžili a jak zlatá zrníčka nazývali. Menší zrníčka se jmenovala šupinky a ty větší valounky.

Ještě než se začali bavit, jak zlato z potoka dostanou, přišla jedna velmi cenná rada. Zlato z potoka či řeky má mnohem větší kvalitu, než to co se pokoušeli kdysi těžit kopáním. To už skřítek jenom žasnul.

Přišel okamžik, na který se skřítek těšil nejvíce. Jak se těží zlato? Kdyby jste se teď zeptali skřítka jak se jmenuje, tak vám to nepoví. Kelt slyšel, že ještě před jejich příchodem na Obří hrad se zlato těžilo takto. Pradávní lidé si vytvořili na řekách a potocích rýžovnické splavy, do kterých přiváděli vodu se zlatonosným štěrkem, ve kterém bylo zlato. Všechny díry ucpali lodyhami konopí, aby žádné neuniklo. Na dno splavu připevnili ovčí kůži a poté vše prohrabali takzvanou hrabačkou. Těžké zlato se pak usadilo v ovčí kůži, která se pak dlouho propírala v neckách a tím se usazené zlato z kůže dostalo.

Později se přišlo na snažší způsob. Zlato se rýžovalo pomocí pánve. Štěrk se nabral do pánve a pomocí proudu vody za neustálého kroužení se z vody odplaví lehčí částice. Štěrk, písek a těžké zlato zůstanou na dně. Skřítek nechal u místních obyvatelů zhotovit pánve a chystal se na ten očekávaný den, kdy začnou s těžbou. Pozval si všechny k sobě na vrch Ostrý, aby jim řekl, co že to čert Přáda, když tahal synka z vody viděl na dně a co se bude dít dál. Když usedli k poradě čert Přáda se synkem Přádíkem, ježibaba Intrikářka, rys Dobrák, víla Martínka,vodník Pepa, medvěd Bambula a žába Vltavka, přiletěl i čmelák Bill a přišel i přísný hajný Hynek, řekl jim skřítek Pohraničník vše. To třpytivé co uviděl čert Přáda na dně říčky Vydry je zlato. Všichni ztichli a poslouchali jako zařezaní. Dnes přespíte všichni u mě a ráno vyrazíme k místu, kde se zlato nachází.

Ráno všichni i skřítci poddaní vyrazili k soutoku říčky Vydry a Hamerského potoka. Medvěd Bambula měl velkou sílu, tak dostal na cestu do ruky pánve, aniž by tušil, co to je. Čmelák Bill již zařídil, že vytěžené zlato půjde do Itálie i Prahy. O takto kvalitní zlato byl velký zájem, takže cena za něj byla vysoká. Dorazili na místo a vydali se proti proudu Hamerského potoka. V minulém díle jsme vám vyprávěli , že okolo vrchu Sokol vede zlatá stezka do Bavorska a právě tudy budou zlato vozit do Itálie. V Alpách se projede Brennerským průsmykem až do Itálie. Cesta do Prahy vedla okolo strašidelného Pustého hrádku a hradu Kašperk. Kelt všem ukázal jak se rýžuje zlato a odešel na nedaleký Obří hrad. Skřítkům se do vody vůbec nechtělo a protože to byli permonící začali kopat jámy poblíž potoka, kterým se dodnes říká sejpy. Hromádky, které vytvořili nad dírami se jmenují Pinky. I zde bylo zlato, ale žádná voda, která by zlato vyčistila od nečistot. Napadlo je, že si vodu k těmto dírám přivedou a proto si vykopali od potoka strouhy. Nápad to byl úžasný a dobře fungoval. Ostatní rýžovali zlato pomocí pánve přímo v potoce. Medvěd Bambula díky své síle při rýžování nalezl největší valounek zlata. Tak si řekl, že má vyděláno a šel se obveselit svým brusinkovým likérem. Skřítek Pohraničník měl hodně práce, aby ho dostal zpět do potoka.

Když bylo zlata tak akorát, naložili ho skřítkové poddaní na hřbety soumarů. Ty vedli soumaři v kolonách do Itálie a Prahy. Soumaři byli lidé, kteří měli bohaté zkušenosti při přepravě zboží přes Alpy a rádi kývli na tuto zajímavou nabídku. Jen ježibaba Intrikářka neměla z rýžování zlata žádnou radost. Byla zvyklá domlouvat obchody sama a zvětšovat si svůj tajný poklad. Čmelák Bill se jí vůbec nehodil do krámu.

Zlaťáky, které za zlato dostali uložil skřítek Pohraničník opět na horší časy.

 

Vysvětlivky:
Soumař byl člověk, který byl majtelem zvířete, koně, osla, mezka, muly, velblouda. Těmto zvířatům se říkalo soumar.
Mezek – Kříženec samice osla a samce koně.
Mula – Kříženec kobyly a osla, nebyla schopna rozmnožování.

V trase Modrava, Březník se dozvíte, jak naši hrdinové vyřešili přepadení karavanů, které mířily se zlatem do Itálie.

 

  Autor: Jiří Dráb 

Booking.com

Wellness Chata KastanekHotel Rankl

Hotel Rankl je situován v Horské Kvildě v Národním parku Šumava, pouhých 5 minut jízdy od lyžařského areálu Kvilda, a nabízí českou restauraci, saunu, masáže a bezplatné Wi-Fi. Více informací zde

Ceny za noc od: 1 675 Kč


Přesměrování na booking.comŠumava Inn ****

Šumava Inn se nachází v centru Kvildy, pouhých 200 metrů od sjezdovek a nabízí restauraci a lázně se saunou, posilovnou a vířivkou. Všechny pokoje mají bezplatné Wi-Fi a vlastní koupelnu. Další informace zde

Ceny za noc od: 1 273 Kč

 


Přesměrování na booking.comU Černých

U Černých se nachází v srdci Šumavského národního parku, 30 metrů od nejbližší sjezdovky. Nabízí ubytování v pokojích s bezplatným Wi-Fi. Obklopuje jej zahrada s táborovým ohněm. Další informace zde

Ceny za noc od: 560 Kč

 


Přesměrování na booking.comChata U Krále Šumavy s.r.o. **

Chata U Krále Šumavy s.r.o. je dostupná na lyžích a má restauraci à la carte, ve které se podávají snídaně. Stojí v Kvildě, nedaleko lyžařského vleku a běžkařských tratí. Wi-Fi je zde dostupné zdarma. Další informace zde

Ceny za noc od: 1 069 Kč

 


Přesměrování na booking.comHotel Alpská Vyhlídka ****

Hotel Alpská vyhlídka se nachází v Bučině, v Národním parku Šumava. Stojí uprostřed lesů 1200 metrů nad mořem a jen 200 metrů od německých hranic. Nabízí bezplatné Wi-Fi, 2 restaurace a wellness centrum. Další informace zde

Ceny za noc od: 2 000 Kč

 


Penzion Pohoda KvildaPenzion Pohoda Kvilda 

Penzion Pohoda Kvilda se nachází ve stejnojmenné vesnici v samém centru šumavského národního parku, 100 metrů od sjezdovek a 200 metrů od tenisového kurtu. Jeho součástí je letní terasa a úschovna lyží a kol. K dispozici je Wi-Fi zdarma. Více informací zde

Ceny za noc od: 1 351 Kč

 


Apartmány U ŠpirkůApartmány U Špirků 

Apartmány U Špirků se nachází v obci Kvilda. Nabízí ubytování s Wi-Fi zdarma a možností vlastního stravování, lyžárnu a soukromá parkovací stání přímo na místě. Na požádání jsou k dispozici i masáže. Více informací zde

Ceny za noc od: 811 Kč


 


U TichotůU Tichotů ***

Apartmány U Tichotů v obci Kvilda leží 300 metrů od místního lyžařského vleku a nabízí ubytování s možností vlastního stravování, zahradu s grilem, stolní tenis a lyžárnu. V celém objektu je zdarma dostupné Wi-Fi a na místě je i bezplatné parkoviště. Více informací zde

Ceny za noc od: 777 Kč


Wellness Chata RosnatkaWellness Chata Rosnatka 

Wellness Chata Rosnatka se nachází v obci Kvilda 40 km od lyžařského areálu Mitterdorf a 16 km od Zadova a má saunu, vířivku, zahradu s grilem a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Na autobusovou zastávku je to od chaty 200 metrů. Více informací zde

Ceny za týden pro 8 osob od: 17 500 Kč

 


Wellness Chata KastanekWellness Chata Kastanek 

Wellness chata Kaštánek se nachází na Šumavě, 300 metrů od lyžařského areálu Kvilda. Nabízí saunu, vířivku a 2 prostorná apartmá s Wi-Fi zdarma. V obou apartmá je koupelna, dřevěný nábytek a TV. K zázemí chaty patří také společná kuchyň s mikrovlnnou troubou, myčkou a pračkou. Více informací zde

Ceny za noc od: 500 Kč

 


Penzion Nad KvildouPenzion Nad Kvildou 

Penzion Nad Kvildou nabízí ubytování v obci Kvilda. Ve všech prostorách je dostupné bezplatné Wi-Fi připojení a neplacené soukromé parkoviště. Pokoje jsou vybavené TV s plochou obrazovkou a rychlovarnou konvicí. Každý pokoj zahrnuje vlastní koupelnu. Více informací zde

Ceny za noc pro 4 osoby od: 2 000

 

TOPlist
Neustále přidáváme trasy