Křížová cesta Římov

Typ: Pěší trasa Vzdálenost: 5.3 km Obtížnost: Snadná Převýšení: 71 m Hodnocení: 80/5

České Budějovice a okolí, Česká Republika

Křížová cesta Římov

Booking.com

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku parkoviště, poté na bod v mapě a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, kliknete na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

Připravili jsme pro vás jako výchozí bod parkoviště u fotbalového hřiště v obci Římov. Zde můžete zdarma zaparkovat a vyrazit na výlet s historickým tématem.

Hned na začátku narazíte na osmihrannou kapli „Loučení”, která leží u starého fotbalového Hřiště a určitě ji nepřehlédnete. Poté se vydáte po asfaltové cestě podél hřiště směrem dolů. Zhruba po 150m sejděte z asfaltky na polní cestu, značenou cyklistickou značkou č.1126.

 
 
 

Vydejte se mírným kopečkem ke 280m vzdálené obdélné kapličce „Poslední večeře”. V této kapličce je fotografie poslední večeře páně, bohužel je kaple nepřístupná. Pokračujte dále a za chvilku narazíte na Stádní bránu. Zde jsou na obou vnitřních stranách freskové obrazy znázorňující Krista s učedníky z Jeruzaléma.

Dále se zastavíte u kapličky „Pustá ves”, kde za dobré viditelnosti můžete najít sochy ležících apoštolů, bohužel sochy Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana se nedochovali a proto jsou alespoň nahrazeny fotografií.

 

Zhruba za 85m následuje kaplička „Smutná duše". Visí zde na dřevě malovaný obraz představující Krista, jak říká svým učedníkům „Smutná jest duše má až k smrti”. Pokračujte po zeleném značení a přejděte přes potůček. Dostanete se k rozcestníku Na křížové cestě. Na druhém břehu potůčku můžete vidět další kapličku, ale nejdříve se vydáte podle rozcestníku po zeleném značení na stromech na Betlém. Přejděte na druhý břeh potůčku a dorazíte na „Olivetskou horu”, kde najdete několik soch ležících volně ve svahu. Na nejvyšším výběžku naleznete kapličku s andělem držící kalich s křížem a pod ním klečící socha Krista. Po zhlédnutí „Olivetské hory" pokračujte po zeleném značení. Za chvilku dojdete k další kapličce s názvem „Políbení Jidášovo” s obrazem znázorňující Jidášovu zradu.

Po prudkém stoupání špatnou lesní cestou doslova vyšplháte k další kapličce, ve které uvidíte obraz znázorňující svázaného Krista a vedeného z Getsemanské zahrady.

Pokračujte vpravo, kde na vás čeká klesání ke kapličce „Chromého žida”. V této kapličce je socha žoldnéře, který vyvádí Krista ze zahrady. Po asfaltce a utažené plní cestě sejděte směrem k hlavní silnici, kde narazíte na další větší kapli s názvem „Cedron”. V této kapli uvidíte malbu dvou žoldnéřů odvádějících Krista přes řeku Cedron. Řeku Cedron má znázorňovat potůček vedený pod kapličkou.

Přejděte přes hlavní silnici a vydejte se polní cestou. Na začátku uvidíte dvě kapličky „Ježíš tupen a urážen” a „Vodní brána Jeruzaléma”. Brána má představovat jednu z bran Jeruzaléma. Na jejich protilehlých stěnách jsou freskové obrazy.

Dále jděte pořád podél řeky Malše travnatou polní cestou. Zhlédnete kapličku „U Annáše”. Zde visí obraz Krista vyslýchaného nejvyšším knězem Annášem.

Po této cestě dorazíte k větší kapli „U Kafiáše”. Ta je bohužel ve špatném stavu a uvnitř jsou jenom vystavěny fotografie dřívější výzdoby.

 

 

Po zhlédnutí budete pokračovat v té samé cestě a nemůžete minout další kapličku „Malý Pilát”.
Projdete kolem vodáckého areálu a dojdete až na rozcestník Betlém, kde se vydáte doprava po silnici. Za 70m odbočte doleva k další kapličce „Zastavení u Herodesa”. Zde sochy znázorňují situaci jak žoldnéř vede Krista před krále Herodesa.

Pokračujte po rozbité silnici v ulici Betlém do strmého kopce. Zhruba po 200m stoupání vás čeká asi největší kaple „Velký Pilát”, kterou naleznete po levé straně na konci ulice Betlém. Tato kaple vás dozajista uchvátí svojí velikostí. Její čelo je z druhé strany, takže musíte obejít kolem zídky. Nezapomeňte si přečíst popisky u obrazů a hesla na zdech.

Po zhlédnutí Velkého Pilátu se dáte doleva, kde minete kapličku u silnice. Poté dojdete k hlavní silnici a dáte se doleva. Naproti přes silnici uvidíte dvě od sebe nedaleko vzdálené kapličky „Setkání Ježíše s Pannou Marií” a „Setkání s Veronikou”. Za posledně zmiňovanou kaplí sejdete po 50 metrech z chodníku doleva a vydáte se na stezku. Už z chodníku od silnice uvidíte kapli „Popravní brána”, kterou projděte.

Kolem kamenné zídky dojdete až k „Zastavení u Šimona”. Prohlédněte si kapličku a dojděte k rozcestníku Pod kostelem. Zde se vydejte rovně k třem dřevěným křížům tzv. „Kalvarie”. Pokračujte směrem dolů, kde minete kapličku „Předposlední zastavení se sochou Piety”. Jděte dolů skoro k řece, kde je konec křížové cesty. Na konci křížové cesty je kaplička „Boží hrob”, který má po stranách dva kamenné sloupy na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení.

Po zhlédnutí Božího hrobu se dáte cestou vpravo a strmým stoupáním vyjdete zase u rozcestí Pod kostelem. Pokračujte rovně uličkou mezi ploty, které jsou z části kamenné. Z uličky vyjdete u zadní části kostela, který obejděte po úzkém chodníčku. Doporučujeme si kostel prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř. Po prohlídce kostela vyjděte hlavní bránou u hl. silnice. Tu přejděte a za obchodem na náměstíčku se ulicí K loučení dostanete zpět k výchozímu bodu. 

Booking.com

 • [Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod) : 37 m] Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

  V Římově na návsi se ulicí K loučení dostanete až ke kapličce. Za kapličkou je místo k zaparkování. Od parkoviště pokračujte ke kapli a za ní odbočte doleva.

  Výchozí bod trasy.

  více

 • [U kapličky Loučení : 63 m] U kapličky Loučení

  Tato osmiboká kaple z let1687-1688 je prvním zastavením. Po prohlídce půjdete podél starého fotbalového hřiště k další kapličce.

  Loučení ježíše s Pannou Mariií osmiboká kaple z let1687-1688 je prvním zastavením. 

  Po této cestě podél fotbalového hřiště pokračujte.

  více

 • [Odbočka za fotbalovým hřištěm : 214 m] Odbočka za fotbalovým hřištěm

  Za fotbalovým hřištěm odbočte z asfaltové cesty na polní. Zde si můžete přečíst zajímavosti o Římově na informační tabuli.

  Informační tabule. Informační tabule detail. Polní cesta.

  více

 • [Stádní brána u dvora Getsemanského : 733 m] Stádní brána u dvora Getsemanského

  Za necelých 200m dojdete po polní cestě k další kapličce. Tuto kapli zdobí dva freskové obrazy na vnitřních stranách stěn. Znázorňující Krista doprovázaného úředníky z Jeruzaléma do Getsemanské zahrady. 

  Tuto kapli zdobí dva freskové obrazy na vnitřních stranách stěn. Znázorňující Krista doprovázaného uředníky z Jeruzaléma do Getsemanské zahrady. 

  Jeden ze dvou freskových obrazů. Za nedaleko pokračujete na tomto rozcestí rovně.

  více

 • [Rozcestník na křížové cestě : 1,369 km] Rozcestník na křížové cestě

  Držte se po modrém turistickém značení až přes potok k rozcestníku. Za rozcestníkem narazíte na rozcestí ve tvaru Y, na kterém se vydáte doprava dolů. Přejdete přes potok a narazíte na další zajímavé místo.

  Tudy :-).

  více

 • [Olivetská hora : 1,478 km] Olivetská hora

  Tomu to místu se také říká ''Modlitba Krista Pána v zahradě'' nebo ''U anděla''. Místo tvoří spící sochy apoštolů, klečícího Krista s rukama sepjatýma a hledícího směrem ke kapli. Ve výklenku kaple stojí socha anděla držící kalich a dřevěný kříž. Dále pokračujete po zeleném značení. 

  Tomu to místu se také říká ''Modlitba Krista Pána v zahradě'' nebo ''U anděla''. Místo tvoří spící sochy apoštolů, klečícího Krista s rukama sepjatýma a hledícího směrem ke kapli. Ve výklenku kaple stojí socha anděla držící kalich a dřevěný kříž. 

  pohled na Olivetskou horu. Klečící Kristus Pán. Jeden ze tří ležícíh apoštolů.

  více

 • [Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady : 1,783 km] Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady

  K osmé kapličce se dostanete vystoupáním prudkého svahu. Za kapličkou odbočte doprava. Na obrazu vidíte Krista svázaného a vedeného do zahrady Getsemanské. 

  Na obrazu vidíte Krista svázaného a vedeného do zahrady Getsemanské. 

  Zahnete doprava ke kapličce a potom rovně mírným klesáním.

  více

 • [Zastavení U chromého žida : 1,937 km] Zastavení U chromého žida

  Deváté zastavení tvoří větší kaple se sochou žoldnéře, který vyvádí Krista ze Getsemanské zahrady. Dále pokračujete doleva, kde půjdete po asfaltové cestě.

  Deváté zastavení tvoří větší kaple se sochou žoldnéře, který vyvádí Krista ze Getsemanské zahrady. 

  Pokračujete směrem dolů k hlavní silnici.

  více

 • [Zastavení u kaple Cedron : 2,182 km] Zastavení u kaple Cedron

  Kaple má znázorňovat jak žoldnéři vedou Krista přes řeku Cedron. Ve spodní části kaple je oblouk, kterým protéká místní potok, který představuje biblickou řeku Cedron. Poté pokračujte k hlavní silnici, přes kterou přejděte.

  Kaple má znázorňovat jak žoldnéři vedou Krista přes řeku Cedron. Ve spodní části kaple je oblouk, kterým protéká místní potok. Potok má představovat biblickou řeku Cedron. 

  více

 • [Ježíš tupen a urážen : 2,297 km] Ježíš tupen a urážen

  Po přechodu přes hlavní silnici narazíte na tuto kapličku. Kaple znázorňuje jak byl Kristus haněn, tupen a kamenován. Dále pokračujte pěšinkou podél řeky.

  Kaple znázorňuje jak byl Kristus haněn, tupen a kamenován. 

  více

 • [Rozcestí Betlém : 3,333 km] Rozcestí Betlém

  Na tomto rozcestí se držte zeleného značení pro turisty a vydejte se doprava.

  Rozcestník. Tady do prava

  více

 • [Odbočka k Herodesovi : 3,395 km] Odbočka k Herodesovi

  Odbočte doleva na ulici Betlém.

  Odbočka k Herodesovi

  více

 • [Velký Pilát : 3,700 km] Velký Pilát

  Po vystoupání ulicí Betlém, narazíte po levé straně na velkou kapli, zvanou jako Velký Pilát. Po prohlídce se vydáte směrem do obce podél hl. silnice.

  Kaple je rozdělená na tři vnitřní části, v pravé části obraz ukazuje bičování Ježíše Krista, v levé části dva žoldnéři kladou Kristovi na hlavu trnovou korunu. Nad těmito vyčníva na zadní steně česko - neměcký nápis '' Ejhle člověk ! Sehet ein Mensch ! ''. 

  Velký Pilát Jeden ze tří obrazů v kapli Půjdete se podívat za kapli na čelní stranu a poté pokračujete směrem do obce Řimov.

  více

 • [Na Ježíše vložen kříž : 3,875 km] Na Ježíše vložen kříž

  Dále pokračujete podél hlavní silnice.

  U silnice je již 17. kaple.

  více

 • [Soudní brána : 4,091 km] Soudní brána

  Od hlavní silnice si pohlídejte po levé straně odbočku k Soudní Bráně. Schody sestupujete k průchozí bráně, která má na vnitřních stranách freskové obrazy. Dále pokračujte pěšinkou k další kapli.

  Schody sestupujete k průchozí bráně, která ma na vnitřních stranách freskové obrazy. 

  Obraz tří plačících jeruzalémských žen, když potkávají Krista s křížem. Kristu s křížem. Pěšinou pokračujeme.

  více

 • [Kaple u Šimona : 4,241 km] Kaple u Šimona

  Pěšinou nad strmým svahem k řece Malši se dostanete ke kapli, zvanou také jako „Šimon Cyrénský pomáhá Ježíši nést kříž”.

  Pěšinou nad strmým svahem k řece Malši se dostanete ke kapli, zvanou také jako „Šimon Cyrénský pomáhá Ježíši nést kříž”. 

  Kaple u Šimona

  více

 • [Rozcestník Pod kostelem : 4,295 km] Rozcestník Pod kostelem

  Na tomto rozcestí pokračujte nejdříve rovně. Rozcestí projdete „křížem krážem”, protože projedete všechny cesty tohoto rozcestí.

  okolí rozcestí.

  více

 • [Kalvárie : 4,378 km] Kalvárie

  Nedaleko rozcestí je „Kalvárie”, což je latinský název kopce, kde byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Po prohlídce se vydáte směrem dolů, kde vidíte další kapli „Pieta”.

  Nedaleko od rozcestí je „Kalvárie", což je latinský název kopce, kde byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na tuto počest, kdy byl Ježíš ukřižován právě na hoře Goldota nebo-li na Kalvárii, jsou zde vztyčeny tři dřevěné kříže. Prostřední, nejvyšší kříž nese samotného Krista, postranní nesou těla dvou lotrů Dismase a Gesmase. Mezi kříži stojí sochy Panny Marie, sv. Jana a sv. Maří Magdalény. 

  Kalvárie

  více

 • [Boží hrob : 4,587 km] Boží hrob

  Boží hrob, neboli Svatý hrob je na samotném konci křížové cesty. Po prohlédnutí hrobu se vydáte druhou pěšinou k rozcestí Pod kostelem, kde se dáte uličkou mezi ploty rovně

  Boží hrob neboli Svatý hrob je na samotném konci křížové cesty. Hrob má po stranách dva kamenné sloupy na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení. 

  více

 • [Ulička od rozcestí Pod kostelem : 4,823 km] Ulička od rozcestí Pod kostelem

  Touto uličkou se dostanete až k zadní části kostela.

 • [Kostel v Římově : 4,994 km] Kostel v Římově

  Pěšinou obejdete kostel až na kostelní dvůr. Doporučujeme do kostela alespoň nahlédnout. Po prohlédnutí kostela, pokračujte cestou k výchozímu bodu hlavní bránou. Přes náměstíčko J. Gurrého dojdete až k ulici K loučení, která vás dovede zpět na výchozí bod.

  Pěšinou obejdete kostel až na kostelní dvůr. Doporučujeme do kostela alespoň nahlédnout.

  pěšinka za kostelem Kostel v Římově

  více

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

 • U kapličky Loučení

 • Kaple Poslední večeře

 • Stádní brána u dvora Getsemanského

 • Kaple Pustá ves

 • Kaple Smutná duše

 • Olivetská hora

 • Políbení Jidášovo a zajetí Ježíšovo

 • Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady

 • Zastavení U chromého žida

 • Zastavení u kaple Cedron

 • Ježíš tupen a urážen

 • Vodní brána Jeruzaléma

 • U Annáše

 • U Kaifáše

 • Malý Pilát

 • Kaple U Herodesa

 • Velký Pilát

 • Na Ježíše vložen kříž

 • Setkání Ježíše s Pannou Marií

 • Setkání se sv. Veronikou

 • Soudní brána

 • Kaple u Šimona

 • Kalvárie

 • Pieta

 • Boží hrob

 • Kostel v Římově

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod) Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
TOPlist
Neustále přidáváme trasy