Křížová cesta Římov

Typ: Pěší trasa Vzdálenost: 5.3 km Obtížnost: Snadná Převýšení: 71 m Hodnocení: 80/5

České Budějovice a okolí, Česká Republika

Křížová cesta Římov

Booking.com

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku parkoviště, poté na bod v mapě a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, kliknete na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

Připravili jsme pro vás jako výchozí bod parkoviště u fotbalového hřiště v obci Římov. Zde můžete zdarma zaparkovat a vyrazit na výlet s historickým tématem.

Hned na začátku narazíte na osmihrannou kapli „Loučení”, která leží u starého fotbalového Hřiště a určitě ji nepřehlédnete. Poté se vydáte po asfaltové cestě podél hřiště směrem dolů. Zhruba po 150m sejděte z asfaltky na polní cestu, značenou cyklistickou značkou č.1126.

 
 
 

Vydejte se mírným kopečkem ke 280m vzdálené obdélné kapličce „Poslední večeře”. V této kapličce je fotografie poslední večeře páně, bohužel je kaple nepřístupná. Pokračujte dále a za chvilku narazíte na Stádní bránu. Zde jsou na obou vnitřních stranách freskové obrazy znázorňující Krista s učedníky z Jeruzaléma.

Dále se zastavíte u kapličky „Pustá ves”, kde za dobré viditelnosti můžete najít sochy ležících apoštolů, bohužel sochy Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana se nedochovali a proto jsou alespoň nahrazeny fotografií.

 

Zhruba za 85m následuje kaplička „Smutná duše". Visí zde na dřevě malovaný obraz představující Krista, jak říká svým učedníkům „Smutná jest duše má až k smrti”. Pokračujte po zeleném značení a přejděte přes potůček. Dostanete se k rozcestníku Na křížové cestě. Na druhém břehu potůčku můžete vidět další kapličku, ale nejdříve se vydáte podle rozcestníku po zeleném značení na stromech na Betlém. Přejděte na druhý břeh potůčku a dorazíte na „Olivetskou horu”, kde najdete několik soch ležících volně ve svahu. Na nejvyšším výběžku naleznete kapličku s andělem držící kalich s křížem a pod ním klečící socha Krista. Po zhlédnutí „Olivetské hory" pokračujte po zeleném značení. Za chvilku dojdete k další kapličce s názvem „Políbení Jidášovo” s obrazem znázorňující Jidášovu zradu.

Po prudkém stoupání špatnou lesní cestou doslova vyšplháte k další kapličce, ve které uvidíte obraz znázorňující svázaného Krista a vedeného z Getsemanské zahrady.

Pokračujte vpravo, kde na vás čeká klesání ke kapličce „Chromého žida”. V této kapličce je socha žoldnéře, který vyvádí Krista ze zahrady. Po asfaltce a utažené plní cestě sejděte směrem k hlavní silnici, kde narazíte na další větší kapli s názvem „Cedron”. V této kapli uvidíte malbu dvou žoldnéřů odvádějících Krista přes řeku Cedron. Řeku Cedron má znázorňovat potůček vedený pod kapličkou.

Přejděte přes hlavní silnici a vydejte se polní cestou. Na začátku uvidíte dvě kapličky „Ježíš tupen a urážen” a „Vodní brána Jeruzaléma”. Brána má představovat jednu z bran Jeruzaléma. Na jejich protilehlých stěnách jsou freskové obrazy.

Dále jděte pořád podél řeky Malše travnatou polní cestou. Zhlédnete kapličku „U Annáše”. Zde visí obraz Krista vyslýchaného nejvyšším knězem Annášem.

Po této cestě dorazíte k větší kapli „U Kafiáše”. Ta je bohužel ve špatném stavu a uvnitř jsou jenom vystavěny fotografie dřívější výzdoby.

 

 

Po zhlédnutí budete pokračovat v té samé cestě a nemůžete minout další kapličku „Malý Pilát”.
Projdete kolem vodáckého areálu a dojdete až na rozcestník Betlém, kde se vydáte doprava po silnici. Za 70m odbočte doleva k další kapličce „Zastavení u Herodesa”. Zde sochy znázorňují situaci jak žoldnéř vede Krista před krále Herodesa.

Pokračujte po rozbité silnici v ulici Betlém do strmého kopce. Zhruba po 200m stoupání vás čeká asi největší kaple „Velký Pilát”, kterou naleznete po levé straně na konci ulice Betlém. Tato kaple vás dozajista uchvátí svojí velikostí. Její čelo je z druhé strany, takže musíte obejít kolem zídky. Nezapomeňte si přečíst popisky u obrazů a hesla na zdech.

Po zhlédnutí Velkého Pilátu se dáte doleva, kde minete kapličku u silnice. Poté dojdete k hlavní silnici a dáte se doleva. Naproti přes silnici uvidíte dvě od sebe nedaleko vzdálené kapličky „Setkání Ježíše s Pannou Marií” a „Setkání s Veronikou”. Za posledně zmiňovanou kaplí sejdete po 50 metrech z chodníku doleva a vydáte se na stezku. Už z chodníku od silnice uvidíte kapli „Popravní brána”, kterou projděte.

Kolem kamenné zídky dojdete až k „Zastavení u Šimona”. Prohlédněte si kapličku a dojděte k rozcestníku Pod kostelem. Zde se vydejte rovně k třem dřevěným křížům tzv. „Kalvarie”. Pokračujte směrem dolů, kde minete kapličku „Předposlední zastavení se sochou Piety”. Jděte dolů skoro k řece, kde je konec křížové cesty. Na konci křížové cesty je kaplička „Boží hrob”, který má po stranách dva kamenné sloupy na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení.

Po zhlédnutí Božího hrobu se dáte cestou vpravo a strmým stoupáním vyjdete zase u rozcestí Pod kostelem. Pokračujte rovně uličkou mezi ploty, které jsou z části kamenné. Z uličky vyjdete u zadní části kostela, který obejděte po úzkém chodníčku. Doporučujeme si kostel prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř. Po prohlídce kostela vyjděte hlavní bránou u hl. silnice. Tu přejděte a za obchodem na náměstíčku se ulicí K loučení dostanete zpět k výchozímu bodu. 

Booking.com

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod) Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
 • U kapličky Loučení U kapličky Loučení

  Loučení ježíše s Pannou Mariií osmiboká kaple z let1687-1688 je prvním zastavením. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Po této cestě podél fotbalového hřiště pokračujte.
 • Kaple Poslední večeře Kaple Poslední večeře

  Další zastavení je u velké obdélné kaple Poslední večeře Páně z roku 1668. Uvnitř kaple stojí stůl, kolem něhož bývaly sochy Krista a dvanácti apoštolů v životní velikosti. Bohužel ke konci roku 1994, byly sochy odcizeny. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Stádní brána u dvora Getsemanského Stádní brána u dvora Getsemanského

  Tuto kapli zdobí dva freskové obrazy na vnitřních stranách stěn. Znázorňující Krista doprovázaného uředníky z Jeruzaléma do Getsemanské zahrady. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Jeden ze dvou freskových obrazů. Za nedaleko pokračujete na tomto rozcestí rovně.
 • Kaple Pustá ves Kaple Pustá ves

  Čtvrté zastevní je u kaličky s názvem Pustá ves. V kapličce spatříte plastiky Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba, sv. Jana a osm spícíh apoštolů na zemi. Tento výjev má představovat odpočinek v zahradě Getsemanské. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Kaple Pustá ves Kaple Pustá ves
 • Kaple Smutná duše Kaple Smutná duše

  V této kapli visí obraz namalovaný na dřevě. Znázorňující Krista, jak říka svým učedníkům: „Smutná jest duše má až k smrti". 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Olivetská hora Olivetská hora

  Tomu to místu se také říká ''Modlitba Krista Pána v zahradě'' nebo ''U anděla''. Místo tvoří spící sochy apoštolů, klečícího Krista s rukama sepjatýma a hledícího směrem ke kapli. Ve výklenku kaple stojí socha anděla držící kalich a dřevěný kříž. 

  Otevřeno: Vstupné:
  pohled na Olivetskou horu. Klečící Kristus Pán. Jeden ze tří ležícíh apoštolů.
 • Políbení Jidášovo a zajetí Ježíšovo Políbení Jidášovo a zajetí Ježíšovo

  Další kaplička znázorňuje zrazení Jidášovo. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Políbení Jidášovo a zajetí Ježíšovo Tudy pokračujte.
 • Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady

  Na obrazu vidíte Krista svázaného a vedeného do zahrady Getsemanské. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Zahnete doprava ke kapličce a potom rovně mírným klesáním.
 • Zastavení U chromého žida Zastavení U chromého žida

  Deváté zastavení tvoří větší kaple se sochou žoldnéře, který vyvádí Krista ze Getsemanské zahrady. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Pokračujete směrem dolů k hlavní silnici.
 • Zastavení u kaple Cedron Zastavení u kaple Cedron

  Kaple má znázorňovat jak žoldnéři vedou Krista přes řeku Cedron. Ve spodní části kaple je oblouk, kterým protéká místní potok. Potok má představovat biblickou řeku Cedron. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Ježíš tupen a urážen Ježíš tupen a urážen

  Kaple znázorňuje jak byl Kristus haněn, tupen a kamenován. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Vodní brána Jeruzaléma Vodní brána Jeruzaléma

  Otevřená kaple z doby před rokem 1697. Představuje jednu z Jeruzalémských bran, kudy byl Ježíš Kristus veden do města. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • U Annáše U Annáše

  Visící obraz v této kapli zobrazuje Krista vyslýchaného nejvyšším knězem Annášem. 

  Otevřeno: Vstupné:
  obraz U Annáše.
 • U Kaifáše U Kaifáše

  Kaple U Kaifáše se dvěma klenutými oblouky, které ústí do dvou vnitřních prostor: Kaple znázorňuje Krista u židovského nejvyššího kněze Kaifáše. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Malý Pilát Malý Pilát

  Kristus je veden před judského prokurátora Piláta a přesně tohle má kaplička představovat. Poblíž této kapličky je sportovní areál s občerstvení v sezóně. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Kaple U Herodesa Kaple U Herodesa

  Na okraji Římova naleznete kapličku U Herodesa, ve které žoldnéř přivedl Krista před krále Herodesa a tam je vysmíván židy. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Dále pokračujeme ulicí Betlém.
 • Velký Pilát Velký Pilát

  Kaple je rozdělená na tři vnitřní části, v pravé části obraz ukazuje bičování Ježíše Krista, v levé části dva žoldnéři kladou Kristovi na hlavu trnovou korunu. Nad těmito vyčníva na zadní steně česko - neměcký nápis '' Ejhle člověk ! Sehet ein Mensch ! ''. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Velký Pilát Jeden ze tří obrazů v kapli Půjdete se podívat za kapli na čelní stranu a poté pokračujete směrem do obce Řimov.
 • Na Ježíše vložen kříž Na Ježíše vložen kříž

  U silnice je již 17. kaple.

  Otevřeno: Vstupné:
 • Setkání Ježíše s Pannou Marií Setkání Ježíše s Pannou Marií

  Přes silnici po pravé straně vidíte další kapli. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Setkání se sv. Veronikou Setkání se sv. Veronikou

  V rohu místního hřbitova je další kaple, která je posazená v kamenné zídce hřbitova. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Soudní brána Soudní brána

  Schody sestupujete k průchozí bráně, která ma na vnitřních stranách freskové obrazy. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Obraz tří plačících jeruzalémských žen, když potkávají Krista s křížem. Kristu s křížem. Pěšinou pokračujeme.
 • Kaple u Šimona Kaple u Šimona

  Pěšinou nad strmým svahem k řece Malši se dostanete ke kapli, zvanou také jako „Šimon Cyrénský pomáhá Ježíši nést kříž”. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Kaple u Šimona
 • Kalvárie Kalvárie

  Nedaleko od rozcestí je „Kalvárie", což je latinský název kopce, kde byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na tuto počest, kdy byl Ježíš ukřižován právě na hoře Goldota nebo-li na Kalvárii, jsou zde vztyčeny tři dřevěné kříže. Prostřední, nejvyšší kříž nese samotného Krista, postranní nesou těla dvou lotrů Dismase a Gesmase. Mezi kříži stojí sochy Panny Marie, sv. Jana a sv. Maří Magdalény. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Kalvárie
 • Pieta Pieta

  Za mřížemi kaple se skrývá fotografie sochy piety, který tam byl dříve. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Boží hrob Boží hrob

  Boží hrob neboli Svatý hrob je na samotném konci křížové cesty. Hrob má po stranách dva kamenné sloupy na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Kostel v Římově Kostel v Římově

  Pěšinou obejdete kostel až na kostelní dvůr. Doporučujeme do kostela alespoň nahlédnout.

  Otevřeno: Vstupné:
  pěšinka za kostelem Kostel v Římově

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod) Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
TOPlist
Neustále přidáváme trasy