Náměstí Přemysla Otakara II., zřícenina

Typ: Cyklo trasa Vzdálenost: 46.6 km Obtížnost: Střední Převýšení: 67 m Hodnocení: 100/5

České Budějovice a okolí, Česká Republika

Náměstí Přemysla Otakara II., zřícenina

Z proslulého českobudějovického náměstí se vydáte okolo radnice Radniční ulicí. Po 150m na konci Radniční ulice projedete podloubím, neboli Solní bránou. Za Solní bránou odbočte doprava a jeďte po Zátkovo nábřeží. Na konci zátoky a u hotelu Budweis odbočte doleva a následně doprava. Zde pokračujte podél Mlýnské stoky. U druhého mostíku přes stoku odbočte doprava. Ještě před Dlouhým mostem odbočte vlevo a Dlouhý most podjeďte. Dále pokračujte po pravém břehu řeky Vltavy. Zde se podle cyklistického značení trasy č. 7 (dříve č. 12) dostanete až k lávce přes řeku. Po lávce přejeďte přes řeku na druhý břeh a za lávkou odbočte vpravo na cyklostezku č. 12. Podél levého břehu Vltavy pokračujte až do Českého Vrbného.

 Vyhledat ubytování v okolí

V Českém Vrbném minete přístaviště a objedete plavební kanál divoké vody. Pokračujte přes Bavorovice, kde se držte vpravo. Na konci Bavorovic se držte opět vpravo. Po chvilce budete mít po pravé ruce místní fotbalové hřiště, kde se můžete slušně občerstvit. Poté pokračujte kolem rybníků na Hlubokou, kde se zajisté zastaví rodiny s dětmi na místním dětském hřišti. Cestou si každý z vás zajisté všimne v pozadí viditelného zámku Hluboká. Podél golfového hřiště se dostanete až na hlavní silnici. Zde si můžete vybrat jakou cestu si vyberete.

 

 

Pokud si chcete prohlédnout místní náměstí s kostelem, či dokonce zámek Hluboká odbočte vlevo, jestli vás raději zajímá místní letní plovárna a kratší cesta, odbočte vpravo.

Vydáte-li se doleva a po 450m odbočíte doprava, projedete centrum Hluboké nad Vltavou. Je zde mimo jiné i informační středisko. V centru si všimněte cedulky cyklistické značky č. 1079, která vás bezpečně navede zpět k řece až na Purkarec.

Vydáte-li se v Hluboké n/Vlt. na rozcestí doprava, sjedete před mostem z hlavní silnice doleva a po 300m se dáte doprava k řece. Tam se napojíte taktéž na cyklotrasu č.1079 směr Purkarec. Dále tedy pokračujte po cyklostezce podél řeky až do Purkarce.

 

Pro ty z vás, kteří budou chtít zhlédnout zříceninu hrádku u Purkarce si musíte pohlídat odbočku doprava za lávkou. Místo je označené itineráři cca 8 km za Hlubokou - ''Odbočka k hrádku pro cyklisty''. Při vjezdu do Purkarce budete mít po levé ruce síň voroplavby a kousek za ním kostel sv. Jiří. Když před ním odbočíte doprava, dojedete na přístavní molo. Bohužel přístaviště nebylo v roce 2013 značené. Zde můžete naložit své kola na parník, který vás sveze na Hlubokou. Jízdní řád parníku pro tuto linku: červenec - září, 12:00 a 16:00, upozorňujeme, že jízdní řád parníku nemáme otestovaný.

V případě, že budete chtít jet zpět na kolech, pojedete zpět na Hlubokou stejnou cestou. Aby okruh nebyl jednotvárný, jeďte z Hluboké do ČB po druhé straně řeky Vltavy. Při příjezdu do Hluboké zahněte doleva, přejedete přes most a za ním odbočíte ostře vpravo pěšinkou k řece. Zde se držíte značení cyklotrasy č. 7. Po chvilce ignorujte odbočku na Opatovice a pokračujte rovně podél řeky. U restaurace s rybníčkem odbočte doprava, zde následuje krátký úsek horší cesty. Přijedete na rozcestí ve tvaru T, kde odbočte vlevo. Na další rozcestí ve tvaru Y odbočíte doprava zpět k řece.

Podél řeky dojedete k frekventovanému mostu, který podjedete. Za chvilku podjedete lávku, přes kterou jste dnes již jednou jeli. Řeka vás dovede až ke Dlouhému mostu, který také podjedete. Za ním odbočíte doprava a následně doleva k Mlýnské stoce. Na Slepém rameni pokračujete podél restaurace Klika. Zátkovo nábřežím dojedete k modrému Železnému mostu, kde odbočíte vlevo a Biskupská ul. vás dovede zpět na náměstí.

Troufáte-li si na 80 kilometrů dlouhý výlet, můžete si tento prodloužit do Týna nad Vltavou. Více zde Purkarec, Týn nad Vltavou, muzeum historických vozidel

Okruh o celkové délce 45km je pohodový až na úsek z Hluboké do Purkarce. Na těchto 10km je nespočet krátkých stoupání a sjezdů. Dojdou-li vám v Purkarci síly, můžete i s koly nastoupit u kostela na parník a svést se linkou zpět na Hlubokou (v měsících červenec - září 12:00,16:00, opsáno z jízdního řádu parníku). Pestrost tohoto výletu je brilantní - Černá věž, Samsonova kašna, radnice, Zoo a zámek Hluboká, zřícenina hrádku u Purkarce, muzeum myslivosti, lesnictví a rybářství, síň voroplavby a mnohé další. 

Ceník parníku:

Purkarec - Hluboká

Dospělí 140 Kč

Děti do 15-ti let 70 Kč

Kolo 30 Kč

Délka trasy 10 km / 60 min 

 
 
 

 • [Náměstí Přemysla Otakara II. : 29 m] Náměstí Přemysla Otakara II.

  Po prohlídce náměstí Přemysla Otakara II. naše trasa pokračuje Radniční ulicí. V Radniční ulici odbočíte po necelých 100m do průchozího podloubí, které projedete.

  Náměstí Přemysla Otakara II. - Náměstí je pojmenované po zakladateli města, Českém králi Přemyslu Otakaru II. o rozloze 1,7 Ha ( 133 x 133). Po Vysokém Mýtě druhé největší čtvercové náměstí v ČR. V Jihovýchodní části náměstí najdete bludný kámen opředen pověstí, že na tomto místě stával popravčí špalek. Současná pověst říká, že kdo překročí kámen v určitou hodinu a nevědomky, tak zabloudí. Dominantou náměstí je Samsonova Kašna, radnice a Černá věž.

  Černá věž – Nejznámější stavba Českých Budějovic, která byla postavena v 16. století. Věž má čtvercový půdorys o délce strany 11,6 a je vysoká 71,9m. Měla sloužit jako strážná a hlásná, zvonice a jako symbol bohatství města. Věž je veřejnosti přístupná a můžete si z ní užít výhledy zejména na město i okolí. Poblíž stojí katedrála sv. Mikuláše.

  Samsonova kašna – Tato barokní kašna je jednou z největších svého druhu v ČR a patří mezi významné symboly města. V roce 1716 rozhodla městská rada vybudovat kašnu, z níž byla rozváděna voda do některých ulic. Toto rozhodnutí přímo souviselo s rozvojem města a zvyšujícím se počtem obyvatel. Voda byla přiváděna z řeky Vltavy. Originály soch jsou vystavěny v přízemí českobudějovické radnice.

  Radnice - Jde o renesanční stavbu z poloviny 16. století. Do barokní podoby byla přebudována v první polovině 18. století. Uvnitř radnice můžete zhlédnout originální sochy z Samsonovy kašny i sochy ctností z atiky radnice(moudrost, statečnost, opatrnost, spravedlnost ). Plastiky jsou umístěny v atice. 

  Náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí Přemysla Otakara II.

  více

 • [Solní brána v Radniční ulici : 150 m] Solní brána v Radniční ulici

  Projedete Solní bránou, která dříve sloužila jako brána městského opevnění. Za solní bránou odbočte doprava a podél Zátkovo nábřeží dojedete k hotelu Budweis.

 • [Rozcestí u Kliky : 350 m] Rozcestí u Kliky

  Nejdříve odbočte doleva a poté doprava. Pokračujte podél Mlýnské stoky.

  Rozcestí u Kliky

  více

 • [Most přes Mlýnskou stoku : 724 m] Most přes Mlýnskou stoku

  Podél Mlýnské stoky dojdete k rozcestí ve tvaru T, kde se dejte doprava a přejeďte přes most.

 • [Odbočka k podjezdu pod silnicí : 805 m] Odbočka k podjezdu pod silnicí

  Zde odbočíte doleva k řece a podél řeky pokračujete na cyklotrase č. 7.

  Přístaviště na řece Vltava. Značení cyklotrasy.

  více

 • [Most pro cyklisty a chodce přes řeku : 2,430 km] Most pro cyklisty a chodce přes řeku

  Po cyklotrase č. 7 se dostanete k mostu přes řeku. Tento most přejedete a za ním odbočíte doprava.

  cyklo rozcestník Most pro cyklisty a chodce Odbočka za mostem

  více

 • [Přístaviště České Vrbné : 5,516 km] Přístaviště České Vrbné

  Na dobře upravené cyklostezce jste se dostali k přístavišti České Vrbné. Pokračujete vlevo po cyklotrase č. 12.

  Pokračujte vlevo. Přístaviště České Vrbné

  více

 • [Rozcestí za přístavem : 5,886 km] Rozcestí za přístavem

  Na rozcestí ve tvaru T pokračujte vpravo. Na tomto místě naleznete Vodácký areál.

  Rozcestí za přístavem

  více

 • [Odbočka v Bavorovicích : 7,513 km] Odbočka v Bavorovicích

  Cyklotrasou se dostanete do Bavorovic, kde na první odbočce zahnete doprava.

 • [Rozcestí ve tvaru Y v Bavorovicích : 8,028 km] Rozcestí ve tvaru Y v Bavorovicích

  Na tomto rozcestí se držte vpravo. Posléze minete fotbalové hřiště, kde je v sezóně možnost občerstvení.

 • [Odbočka u golfového hřiště : 10,922 km] Odbočka u golfového hřiště

  Kolem golfového hřiště se dostanete k hlavní silnici. Na hlavní silnici odbočte doleva.

  Odbočka u golfového hřiště Odbočka u golfového hřiště

  více

 • [Křižovatka v Hluboké nad Vltavou : 12,115 km] Křižovatka v Hluboké nad Vltavou

  Na této křižovatce se vydáte doprava. Zde pokračujete po cyklotrase č. 1079 v ulici Tyršova. Na konci ulice se dáte doleva a pokračujte Masarykovo ulicí.

  Tyršova ulice

  více

 • [Rozcestí ve tvaru Y za samoobsluhou : 12,360 km] Rozcestí ve tvaru Y za samoobsluhou

  Na tomto rozcestí odbočte doprava a držte se na cyklotrase č. 1079.

 • [Rozcestí u platanů : 12,535 km] Rozcestí u platanů

  Pokračujete rovně mezi platany a školou.

 • [Trojúhelníkové rozcestí na Hluboké : 12,849 km] Trojúhelníkové rozcestí na Hluboké

  Znovu se držte vpravo.

 • [Rozcestí u zámecké zahrady : 13,441 km] Rozcestí u zámecké zahrady

  U hranice zámecké zahrady odbočíte doleva, jak vám ukazuje cyklo značka trasy č. 1079.

  Cyklo značka 1079. Tudy pokračujte.

  více

 • [Rozcestí ve tvaru Y : 15,110 km] Rozcestí ve tvaru Y

  Na tomto rozcestí tvaru Y pokračujte vpravo.

  Značení.

  více

 • [Odbočka ke Karlovo hrádku : 21,379 km] Odbočka ke Karlovo hrádku

  Pro pěší je za lávkou pěšina na Karlův hrádek. Na kole pokračuje po asfaltce a za necelých 500 m odbočíte ostře doprava. Stále jedete po cyklotrase č. 1079.

 • [Odbočka k hrádku pro cyklisty : 22,267 km] Odbočka k hrádku pro cyklisty

  Zde sjeďte doprava na polní cestu k nedalekému hrádku. Poté se na toto rozcestí vraťte a pokračujte sjezdem do Purkarce. 

 • [Síň voroplavby v Purkarci : 24,644 km] Síň voroplavby v Purkarci

  Po cyklotrase č. 1079 se dostanete až do Purkarce, kde si můžete prohlédnout síň voroplavby. Dále na návsi je kostelu, u kterého se nachází přístaviště.

  Užijte si prohlídku historie voroplavby. Síň založil spolek Vltavan, aby připomínala současné generaci nelehkou práci a zašlou slávu voroplavby, kdy vory tvořily neodmyslitelný kolorit Povltaví. V muzeum se dozvíte zajímavosti o stavbě vorů, výrobě houžví, oblečení a nářadní vorařu.

  Poslední aktualizace 3. 4. 2017

  více

 • [Odbočka k přístavu : 24,897 km] Odbočka k přístavu

  U kostela v Purkarci pojedete nenápadnou uličkou k řece, kde máte možnost se svést parníkem zpátky do Českých Budějovic. Pokud parník nepojede nebo se chcete vrátit zpět na kole, pokračujte zpět na Hlubokou. Stále se tedy držte našeho popisu a itineráře.

  pěšina k přístavu

  více

 • [Cesta z Purkarce zpět na Hlubokou : 25,022 km] Cesta z Purkarce zpět na Hlubokou

  Pokračujte zpět na Hlubokou po cyklotrase podél řeky.

 • [Rozcestí ve tvaru Y před Hlubokou : 35,027 km] Rozcestí ve tvaru Y před Hlubokou

  Odbočte vlevo a ignorujte značení cyklotrasy č. 1079.

 • [Odbočka na hlavní silnici : 35,507 km] Odbočka na hlavní silnici

  Zde už jedete po Vltavské cyklostezce a na hlavní silnici odbočíte doleva.

 • [Most přes Vltavu na Hluboké : 35,834 km] Most přes Vltavu na Hluboké

  Na této křižovatce odbočte doleva a přejdete přes řeku.

 • [Odbočka za mostem : 36,007 km] Odbočka za mostem

  Za mostem odbočte ostře doprava k řece. Sjedete z asfaltové silnice a napojíte se na cyklotrasu č. 1052.

  Odbočka za mostem Odbočka za mostem Odbočka za mostem Odbočka za mostem

  více

 • [Pokračování podél řeky : 36,454 km] Pokračování podél řeky

  Pokračuje proti proudu řeky zpět do Českých Budějovic.

  Pohled na letní plovárnu z druhého břehu Vltavy. Pohledy na zámek. Přistav na druhém břehu. Zámek.

  více

 • [Rozcestí před Opatovicemi : 38,363 km] Rozcestí před Opatovicemi

  Na tomto rozcestí pokračujte rovně.

 • [Odbočka za rekreačním zařízením Záhlavy : 39,201 km] Odbočka za rekreačním zařízením Záhlavy

  Za rekreačním zařízením odbočte doprava.

 • [Rozcestí ve tvaru T : 40,000 km] Rozcestí ve tvaru T

  Odbočte doleva. V těchto místech pojedete kousek po horší cestě.

 • [Rozcestí ve tvaru Y : 40,500 km] Rozcestí ve tvaru Y

  Odbočte doprava.

 • [Rozcestí u Voříškova dvoru : 43,540 km] Rozcestí u Voříškova dvoru

  Zde se držte vpravo a podjedete Strakonickou ulici. 

 • [Podjezd pod lávkou : 43,992 km] Podjezd pod lávkou

  Podjedete pod lávkou. Zde se napojíte na trasu, kterou jste přijeli z náměstí.

  Cyklo rozcestník u lávky.

  více

 • [Odbočka u podjezdu Dlouhého mostu : 46,440 km] Odbočka u podjezdu Dlouhého mostu

  Odbočte doprava a pokračujete na Sokolský ostrov.

  Tudy pojedete k další odbočce

  více

 • [Odbočka na Sokolském ostrově : 46,550 km] Odbočka na Sokolském ostrově

  Přejedete Mlýnskou stoku a odbočte doleva.

 • [Pokračujte podél Mlýnské stoky : 46,650 km] Pokračujte podél Mlýnské stoky

  Pokračujte po cyklostezce podél Mlýnské stoky.

 • [Klička u hotelu Budweis : 46,770 km] Klička u hotelu Budweis

  Odbočte doleva a následně doprava na Zátkovo nábřeží.

 • [Odbočka do Biskupské ulice : 47,280 km] Odbočka do Biskupské ulice

  U Železného mostu odbočte doleva a Biskupskou ulicí se dostanete na náměstí Přemysla Otakara II..

 • Náměstí Přemysla Otakara II.

 • Přístaviště v Českých Budějovicích

 • Přístaviště České Vrbné

 • Vodácký areál v Českém Vrbném

 • Parkoviště na Kanále

 • Sportovně relaxační centrum a golfové hřiště

 • Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Přístup k řece

 • Krásný pohled z břehu Vltavy

 • Zřícenina Karlův hrádek

 • Síň voroplavby v Purkarci

 • Kostel sv. Jiří

 • Přístav v Purkarci

 • Výhled na zámek

 • Ubytovací kapacita Závlahy

 • Železná panna

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště na Kanále Parkoviště na Kanále

  Možný výchozí bod trasy je parkoviště u vodáckého kanálu v Českém Vrbném. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Rozcestník v následném rozcestí.
 • Parkoviště na Kanále Parkoviště na Kanále

  Odsud se můžete napojit na trasu, pokud nechcete jet z náměstí Přemysla Otakara II. 

  Otevřeno: Vstupné:
TOPlist
Neustále přidáváme trasy