Nouzová nocoviště-propojená

Typ: Pěší (či sněžnice) Vzdálenost: 122.4 km Obtížnost: Těžká Převýšení: 598 m Hodnocení: 100/5

Výlety Šumava, Česká Republika

Mapa

Výškový profil
Body zájmu  

Nouzová nocoviště-propojená

Fotky a zajímavosti naleznete v ''Bodech zájmu''.

První den

Nouzová nocoviště jsme navrhli od Železné Rudy, kam můžete přijet vlakem nebo autobusem, až po Novou Pec, odkud můžete také odjet vlakem i autobusem.


Pokud pojedete vlakem, vystupte v Železné Rudě. Z vlakového nádraží sjeďte na hlavní silnici, odbočte vlevo do centra. V ulici 1.máje si můžete nakoupit zásoby na první dny. Příležitostí po cestě na nákupy je poměrně dost. Poté před kostelem Panny Marie pomocné na Klostermannově náměstí

 
 
 

(bankomat ČSOB) zahněte doprava a pokračujte po trase č. 2113 směrem Debrník – rozc. Za tratí odbočte doleva a kolem hřbitova pokračujte mírným stoupáním až k rozcestí Debrník. Zde se vydejte opět doleva na rozcestí Zámecký les. Stoupání již nabírá větší intenzity. Na tomto úseku se nachází místa pro odpočinek na udržovaných lavičkách. Dále pokračujete nepříjemným stoupáním až k místu zvaném Pod Polomem. Zde se na informačních tabulích dozvíte, že se nacházíte na jednom z mála míst výskytu tetřeva hlušce. Cestou je krásná vyhlídka na Velký Javor a vesničky v Německu. Stojí tu také za povšimnutí, jak si v těchto místech poradil les s následky ničivého orkánu Kyrill z roku 2007. Další dobrou zprávou je, že pro tento den vás k prvnímu nocovišti v Hůrce čeká pouze sjezd. Dále projedete ostrou zatáčku s názvem v zátočině. Za ní se dostanete k Rudské křižovatce, kde odbočíte doprava k nedalekému nocovišti. Kousek od nocoviště směrem Nová Hůrka se nalézá hrobka rodiny Abelů. Délka 11,40 km.

Druhý den

Upozornění: V zimním a jarním období: 15.11. - 15.7 .je úsek za jezerem Laka z důvodu ochrany tetřeva hlušce uzavřen. Ovšem přijedete-li na jaře či v červnu, nezoufejte. Od jezera Laka se vraťte k hrobce, kterou minete a za chvíli na rozcestí Stará Hůrka odbočíte doprava na ''Vysoké lávky''. Příjemným sjezdem dojedete do Prášil, kde se opět napojíte na trasu. Vyhnete se jednomu velmi nepříjemnému stoupání a ušetříte spoustu sil.

Druhý den vás čeká nejnáročnější část celého týdne. Vydejte se směrem Jezero Laka. Začátek je velmi obtížný. Cestou k jezeru odbočte za potokem doprava. Po prohlídce jezera Laka se vrátíte na rozcestí a pokračujte vpravo na Horní Ždánidla. Příští necelé 2 km jsou velmi náročné na fyzičku, ale sjezd k Horním Ždánidlům vám vynaložené úsilí vynahradí. Ve chvíli, kdy přijedete opět do lesa, jste na rozcestí, kde pěší se mohou vydat  ostře vpravo směrem na Gsenget a Frantův most. Přes Prášilský potok  pokračujte po zelené. Příštích cca 4,3 km si vyšlápnete ukrutné stoupání k Poledníku. Doporučujeme jít dále jako cyklisté.  Z Horních Ždánidel směrem na nedaleké Prášily. Za Horními Ždánidly přijedete na rozcestí, za kterým začíná nebezpečný strmý sjezd! V Prášilech na rozcestí v zatáčce pokračujte rovně (k Archeoparku doleva v současné době nefunguje, ale naproti máte možnost navštívit lanové centrum) a po chvilce si nenechte ujít prohlídku botanické zahrady a Bizonů. Stále se držte cyklotrasy č.2113. Po prohlídce pokračujte ven z obce. Projedete okolo rozcestí u Prášil, za ním se držte rovně a za parkovištěm Slunečná na Grubergu odbočte doprava na  Liščí díry a Poledník. Připravte se na stoupání až na rozhlednu Poledník. Kdo nesleze z kola až na rozcestí Předěl je ve formě! Dorazili jste na horu Poledník, kde je rozhledna, bufet a nouzové nocoviště. Délka 19 km.

Třetí den

Třetí den pokračujte na nedaleké rozcestí Poledník, kde se pěší mohou vydat vpravo po červené značce k Tmavému potoku. Cyklisté sjedou na Předěl. Zde odbočí vpravo a na dalším rozcestí pokračují vlevo. Ve sjezdu jsou nebezpečné odvodňovací kanálky! Na rozcestí Zelená Hora ve tvaru T (Bavorská cesta) odbočte vpravo, minete Vaňkovu cestu, za Oblíkem a frčíte na Tmavý Potok. Chcete-li se podívat k vyhlídce na Oblíku, je to na kolech nemožné. Dále pokračujete na Javoří pilu, kde se dáte doleva a stoupáním se dostanete k Tříjezerní slati. Pod Oblíkem odbočte vpravo. Nenechte se mýlit rozcestím s názvem Oblík, jsou tu doopravdy dvě. Po prohlídce kouzelné slati pokračujte sešupem na Rybárnu, kde se znovu napojíte na trasu č. 2113. Poté se kolem Roklanského potoka dostanete až k dalšímu nocovišti před Modravou. Délka 13,12 km.

 

Čtvrtý den

Čtvrtý den se vydáte přes lávku k pivovaru do Modravy. V Modravě u muzea dřevařství odbočíte doprava směrem rozcestí Na Ztraceném (cyklotrasa č. 1023). Na konci parkoviště u muzea se nachází soutok Roklanského a Modravského potoka, čímž vzniká řeka Vydra. Proti proudu Modravského potoka  se dostanete na  rozcestí Modravský potok a zde odbočíte doprava a dostanete se až na rozcestí Na Ztraceném. Na tomto rozcestí odbočte doleva směrem Ptačí nádrž. Odtud pokračujte vpravo na Černou horu. Pojedete táhlým stoupáním po celkem slušné lesní cestě. Z Modravy na vrchol Černé hory je převýšení skoro 300 m! Na Černé hoře se vám při dobré viditelnosti podaří uvidět vpravo Poledník, nebo ve směru chůze i Alpy. Z vlastních zkušeností víme, že jsou vidět lépe spíše v zimě, kdy nám ve výhledu nedělá clonu odpařující se Dunaj. Z Černé hory sjedete na rozcestí U Pramene Vltavy, na kterém pokračujete rovně k nedalekým pramenům. Pak se kousek vrátíte zpět na rozcestí U Pramene Vltavy a odbočíte vlevo směrem rozcestí Na Strážní stezce. Odtud jedete krátkým strmým stoupáním přerušovaným odvodňovacími kanálky k rozcestí Pod Stráží. Na rozcestí Pod Stráží se držte vpravo a na dalším rozcestí odbočte doprava směrem Bučina. Krátkým sjezdem s proti-kopcem se dostanete na asfaltové rozcestí. Vyhlídka s restaurací je kousek vpravo, nocoviště kousek vlevo od Bučina – rozc.. Délka 19.52 km. Z Modravy až sem mají cyklisté i pěší stejnou cestu. Chcete-li již tento den odjet vlakem, sejděte do Kvildy. Z Kvildy se svezte autobusem do Vimperka. Z autobusového na vlakové nádraží je to pouhých 300 m do mírného kopce. Vlakové nádraží je za viaduktem směrem na České Budějovice.

Pátý den

Na pátý den se můžete těšit jako na odpočinkový . K nocovišti ve Strážném je to 15,8 km většinou z kopce. Z nocoviště se vydejte směrem Bučinu (cyklostezka č. 1023). Na Bučina – rozc. odbočte vlevo a pokračujte sjezdem až k rozcestí Furík a následně Knížecí pláně – rozc. Zde stojí za to si trasu kousíček prodloužit k  místu, kde býval kostel. Dozvíte se zde více o pohnuté historii této oblasti. Pěší se na rozcestí nevracejí, ale mohou pokračovat od hřbitova po červené značce podél hranice přes rozcestí Žďárek, Pod Žďáreckou horou, Nad Točnou až k nocovišti. Cyklisté se vrátí na rozcestí, odbočí doprava na Knížecí Pláně. Za hospůdkou na Knížecích Pláních odbočíte doprava na Žďárecké sedýlko a zde pokračujete opět vpravo ke kouzelnému Ždáreckému jezírku. Od jezírka pokračujete pohodovým sjezdem až do Strážného. Na rozcestí U Časté odbočíte doprava. Je zde rybí restaurace. Po 250 m opět zahněte doprava, kde na vás čeká krátké strmější stoupání k rozcestí Na Kapličce. Odbočka je nenápadná, dejte si pozor, u benzínky jste již kousek za ní. 100 metrů Za rozcestím Na Kapličce je nouzové nocoviště. Pokud chcete na vlak, sejděte do Strážného a svezte se autobusem do nedaleké Kubovi Huti či Vimperka.

Šestý den

Šestý den na vás čeká nejkratší úsek z celého týdne. Pěší mohou pokračovat z rozcestí Na Kapličce po červené značce k rozcestí U krmelce, kde odbočí doleva a u podjezdu pod hlavní silnicí se napojí na popis trasy. Z nocoviště sjedete zpět do Strážného a odbočíte doprava k benzínové pumpě. Za ní najedete na hlavní frekventovanou silnici, po 300 metrech na vrcholu stoupání z ní sjedete doprava na starou asfaltku. Ta vás dovede až k nedalekému podjezdu pod silnicí. Za ním pokračujte po cyklotrase č. 1023, která vás dovede až do Nového Údolí k dalšímu nouzovému nocovišti. Asfaltový povrch cesty na tomto úseku se střídá s polní cestou. První rozcestí za silnicí se jmenuje Dolní Cazov. Zde pokračujte vpravo směrem Mláka. V těchto místech jsou rozcestí rychle za sebou, držte vždy směr Nové Údolí (cyklostezka č. 1023).
Od rozcestí V Podkově vás čeká strmější sjezd až do Nového Údolí. Zde se nachází muzeum Pošumavské jízdní dráhy. Pokud již nebudete chtít pokračovat k poslednímu nocovišti Pod Plešným jezerem, nastupte na vlak již zde. Vlaky odtud jedou jak na Český Krumlov, tak i na Volary. Protéká zde i Studená Vltava pramenící v Německu. Nepřístupný soutok s Teplou Vltavou, na jejíž pramenech jste byli pod Černou horou, se nachází mezi Stožcem a Novou pecí. V případě, že tu přespíte, naleznete nocoviště nedaleko směrem Stožec. Délka úseku je 13,8 km.

 

Sedmý den

Sedmý den vás čekají prudké stoupání i pohodové sjezdy k nocovišti Pod Plešným. Z nocoviště se vrátíte k rozcestí Nové Údolí a pokračujte vlevo po cyklostezce č.1023 na 3 km vzdálený Rosenauerův pomník. Ještě před ním dojedete po asfaltce k Novému Údolí – rozcestí. Zde pokračujte vpravo již strmějším stoupáním po pěkné asfaltce až k pomníku. 200 m za pomníkem se nachází viditelné místo po nádrži. Zde se dozvíte, za jakým účelem byla nádrž zřízena. Po zhlédnutí pomníku se vraťte k odbočce. Pěší se mohou vydat doprava a extrémním stoupáním po červené značce přes Třístoličník, Trojmezí se dostanou až k Plešnému jezeru. A nebo také mohou pokračovat jako cyklisté rovně a úzkou pěšinkou pokračují dále. Po chvilce se na rozcestí vydejte rovně po již rozšířené zpevněné lesní cestě sjezdem k rozcestí ve tvaru písmene X. Pokračujte rovně k nedalekému Stockému potoku. Zde se vydejte vlevo a po pěkné asfaltce pohodovým táhlým sjezdem se dostanete až k rozcestí u Oslince. Za tímto rozcestím se držte vždy vpravo (minete čtyři rozcestníky) až dojedete k ostré levotočivé zatáčce se stavením a posezením. Dále pokračujete sjezdem až k rozcestí Hučina, kde na rozcestí ve tvaru T odbočíte doprava a pokračujete po cyklostezce č.1029 směrem Plešné jezero. Našetřené síly se vám budou jistě hodit. Mírným stoupáním se dostanete na rozcestí  ve tvaru Y. Zde máte dvě možnosti – pokračovat vlevo a zkrátit si cestu k nocovišti, nebo vpravo strmým stoupáním k Plešnému jezeru. Po prohlídce jezera se vrátíte k rozcestí U Stříšky. Zde odbočíte doprava a po chvilce sjezdu opět doprava. U Rosenauerova lesa odbočte doprava a závěrečným stoupáním na celém tomto týdenním výletu se dostanete až k poslednímu nocovišti, které se nachází nalevo od cesty u Jezerní stezky. Délka úseku 23 km. Pěší si zkrátí cestu z Plešného jezera k nocovišti po kamenném moři. Věřte, že výrazně.

Poslední den

Další den pokračujte sešupem na Novou Pec. Po 1,2 km se dostanete k rozcestí ve tvaru T. Zde se nachází občerstvení Říjiště s posezením. Dále pokračujete vlevo až k Rossbachu. Z tohoto rozcestí můžete pokračovat doprava podél Schwarzeberského kanálu až do nedaleké Nové Pece. My jsme pokračovali rovně po žlutém značení k rozcestí Jezerní potok, kde odbočíte doprava. Na rozcestí Dlouhý Bor odbočte vlevo. Na rozcestí u restaurace v Nové Peci odbočte doprava na nádraží. Délka posledního úseku je 7km.

 

Na tomto výletu nastoupáte cca 2300 výškových metrů a zhruba stejný počet metrů naklesáte! :-) 


Doprava vlakem
Odkud: Datum:
Kam: Železná Ruda Čas:

 

 • Výbava na výlet

  Na této dlouhé pěší či cyklotrase půjdete, pojedete okolo sedmi nouzových nocovišť, v Nové Hůrce, Poledníku, Modravě, Bučině, Strážném, Novém Údolí, Pod Plešným jezerem. V Železné Rudě začínají i další naše dálkové trasy - Hardcore cyklo Šumava a dálková cklotrasa Železná Ruda, Modrava, Písek, Zvíkov Praha. Najdete vpravo v banneru ,,související trasy´´. -------------------  

  Vybavení na cestu (povánoční slevy až 66 procent !)najdete zde: 4camping.cz

  Přesměrování na eshop

  Pronájem reklamních ploch: Informace pro půjčovny (prodejny) kol, elektrokol, lodí, raftů, motokár, prodejny se sportovním vybavením, hospůdky, kempy, restaurace, penziony, hotely, plovárny, cestovní kanceláře, apod., kteří se najdou poblíž trasy. Každému kdo bude mít zájem přidat do této cyklotrasy bod zájmu, pošleme na vyžádání ceník. Tato cyklo trasa je intenzivně propagována na sociálních sítích. Za období květen - září jsme měli téměř 100 000 návštěvníků. Protože jsme šikovní, tak očekáváme nárůst s dvojkou na začátku ... :-)

  Kontakt: info@vyletynaden.cz

  Otevřeno: PO–PÁ: 12:00–19:00 Vstupné:
 • Nádraží Železná Ruda (výchozí bod) Nádraží Železná Ruda (výchozí bod)

  Výchozí bod.

  Otevřeno: Vstupné:
 • Orea Resort Horizont *** (mimo trasu) - Špičák

  Orea Resort Horizont se nachází na jižním svahu hory Pancíř. Nabízí krytý bazén a terasu s panoramatickým výhledem. Wellness zařízení lze využívat zdarma. Přímo na místě si lze také pronajmout lyžařské vybavení. Wi-Fi je dostupné zdarma.

  Orea Resort Horizont poskytuje pokoje se satelitní TV a telefonem. Ve všech je elektronický trezor a toaletní potřeby v koupelně.

  Orea Resort HorizontOrea Resort HorizontOrea Resort Horizont

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Penzion U Kaplicky *** - Železná Ruda

  Penzion U Kapličky je situován na klidném místě, pouhých 200 metrů od vlakového nádraží Železná Ruda. Je vzdálen pouhých 5 minut chůze od lyžařského areálu Samoty. Nabízí bezplatné parkoviště.

  Všechny pokoje a apartmány mají vlastní koupelnu a satelitní TV. Mezi společné vybavení patří salonek, lyžárna a zahrada s grilem.

  Penzion U KaplickyPenzion U KaplickyPenzion U Kaplicky

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Samoobsluha COOP Samoobsluha COOP

  Samoobsluha COOP v Železné Rudě.

  Otevřeno: Vstupné:
 • Bankomat u startu trasy Bankomat u startu trasy

  Než odbočíte z náměstí doprava minete bankomat ČSOB.

  Otevřeno: Vstupné:
 • Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor

  Vyhlídka na nejvyšší horu Šumavy Velký Javor 1456 metrů nad mořem, která leží na německé straně pohoří. Na Velkém Javoru se nachází známé lyžařské středisko. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor Vyhlídka na Velký Javor
 • Nouzové nocoviště Hůrka Nouzové nocoviště Hůrka

  1. Nouzové nocoviště na trase. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Hůrka
 • Hrobka rodiny Abelů Hrobka rodiny Abelů

  Hrobka sklářského rodu Abelů, která se nacházela v osadě Nová Hůrka. Podle pověsti Němečtí vojáci vytáhli nebožtíky z hrobů, tancovali s nimi a poté je rozstříleli. Každý voják, který se tohoto účastnil, prý do půl roka zemřel na infekci z mrtvol. Mezi potomky rodu Abelů patří známý šumavský spisovatel Karel Klostermann. 

  Osada Nová Hůrka
  Osada začala vznikat po velkých vichřicích mezi lety 1764 až 1777. Šlo o nutnost nějakým způsobem využít dřevo z kalamit. Byla zde vystavěna sklárna a brusírna zrcadel, které patřily rodině Abelů. Poté co se jejich majetek dostal do dražby (1844), se zde vystřídala řada neúspěšných nájemců. V roce 1938  zde stálo 19 domů, ve kterých žilo 288 obyvatel výhradně německé národnosti. Po druhé válce bylo veškeré obyvatelstvo vysídleno a usídlila se zde československá armáda. Armáda zde měla největší vojenskou základnu v rámci výcvikového prostoru Dobrá Voda až do roku 1991.

  Otevřeno: Vstupné:
  Hrobka rodiny Abelů Hrobka rodiny Abelů Hrobka rodiny Abelů
 • Penzion Pod Hůreckým Vrchem *** (mimo trasu) - Nová Hůrka

  Penzion Pod Hůreckým Vrchem se nachází na tichém místě u lesa v obci Nová Hůrka na Šumavě. Nabízí restauraci, kde jsou servírována typická česká jídla. Wi-Fi je zde dostupné zdarma.

  K dispozici jsou pokoje s vlastní koupelnou a posezením.

  Každé ráno se zde podává snídaně a objednat si můžete i polopenzi.

  Penzion Pod Hůreckým VrchemPenzion Pod Hůreckým VrchemPenzion Pod Hůreckým Vrchem

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Jezero Laka Jezero Laka

  S nadmořskou výškou 1096m nad mořem je nejvýše položeným jezerem na Šumavě. Jezero je hluboké 3,9 metrů. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Jezero Laka Jezero Laka Jezero Laka Jezero Laka Jezero Laka Jezero Laka
 • Horní Ždánidla Horní Ždánidla

  Horní Ždánidla (Steindlberg) nebo také Horní Kamenec, bývala dřevařská osada, ve které v roce 1910 žilo 120 obyvatel v 15 domech. Po druhé světové válce jí zastihl stejný osud jako osady v okolí. Ještě před Prášily projdete místem, kde stávala osada Dolní Ždánidla. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Horní Ždánidla
 • Potraviny a cukrárna Potraviny a cukrárna

  Cukrárna a potraviny v Prášilech.

  Otevřeno: Vstupné:
  Potraviny a cukrárna Potraviny a cukrárna
 • Informační středisko Prášily Informační středisko Prášily

  Informační středisko v Prášilech. Středisko nabízí informace o historii Prašil a jejich okolí, suvenýry, pohlednice, cyklistické potřeby a v zimě lyžařské vosky, korky.

  Poslední aktualizace 3. 4. 2017

  Otevřeno: říjen - květen
  St - Ne: 8.30 - 15.30 hod.

  červen, září
  St - Pá: 8.30 - 15.30 hod.
  So, Ne: 9.00 - 17.00 hod.

  červenec, srpen
  Po - Ne 9.00 - 17.00 hod.
  Vstupné:
 • Penzion Kovárna - Prášily

  Dům u roty se nachází se v obci Prášily a nabízí ubytování s možností vlastního stravování, balkonem, posezením a plně vybaveným kuchyňským koutem. Ve všech najdete také koupelnu se sprchou.

  V Domě u roty hosté najdou zahradu, úschovnu zavazadel a bezplatné veřejné parkoviště.

  Penzion KovárnaPenzion KovárnaPenzion Kovárna

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Archeopark Archeopark

  Archeopark je po požáru z prosince 2016 mimo provoz!

  Zde se dozvíte vše o životě Keltů. Naproti přes cestu můžete navštívit lanové centrum. 

  Poslední aktualizace 3. 4. 2017

  Otevřeno: Květen:
  pondělí - pátek zavřeno
  sobota - neděle 09:00 - 18:00
  Červen - Srpen:
  pondělí - neděle 09:00 - 18:00
  Říjen:
  sobota - neděle 09:00 - 18:00
  * Poznámka
  Začátky programů v 9:00 a ve 13:00 hodin nebo dle dohody.
  Vstupné: Cena: 70 Kč
  Snížená cena: 40 Kč
  Rodinné vstupné: 160 Kč
  Archeopark Archeopark Archeopark
 • Bizoni v botanické zahradě Bizoni v botanické zahradě

  V Botanické zahradě v Prášilech naleznete ohradu s bizony. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Bizoni v botanické zahradě Bizoni v botanické zahradě Bizoni v botanické zahradě
 • Nouzové nocoviště Poledník Nouzové nocoviště Poledník

  Druhé nouzové nocoviště na trase. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Poledník Nouzové nocoviště Poledník
 • Polední hora vrchol Polední hora vrchol

  Zde se nachází mobilní WC, informační středisko a bufet.

  Otevřeno: Vstupné:
  Polední hora vrchol Polední hora vrchol Polední hora vrchol
 • Rozhledna Poledník Rozhledna Poledník

  Někdejší vojenská věž, která za bývalého režimu umožňovala sledovat rádiový provoz hluboko uvnitř území Spolkové republiky Německo. Od roku 1998 se stala věž měřící 37 metrů rozhlednou. Z rozhledny je nerušený výhled do všech světových stran. 

  Poslední aktualizace 3. 4. 2017

  Otevřeno: Květen
  úterý - čtvrtek: 10:00 - 16:00
  sobota - neděle: 10:00 - 16:00
  Červenec - Srpen
  pondělí - neděle: 10:00 - 17:00
  Září
  pondělí - neděle: 10:00 - 16:00
  Říjen
  sobota - neděle 10:00 - 16:00
  Vstupné: plné 30 Kč
  zlevněné 15 Kč
  Výhled na Kašperk Výhled na Velký Javor Přirozená obnova lesa
 • Odvodňovací rigoly Odvodňovací rigoly

  Na tomto úseku si dejte pozor na nebezpečné odvodňovací rigoly! 

  Otevřeno: Vstupné:
  Odvodňovací rigoly Na tomto rozcestí je nebezpečný schod
 • Javoří pila Javoří pila

  Místo zaniklé osady nedaleko soutoku Javořího a Tmavého potoka. Stávala zde pila a hájovna sloužící jako výletní hostinec U Tetřeva. Jen kousek ve směru výletu se nachází mezolitické sídliště. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Javoří pila Javoří pila
 • Tříjezerní slať Tříjezerní slať

  Rozloha slati je asi 5Ha. Vyskytuje se zde mnoho vzácných rostlin. Slať je nejmenší ze tří zpřístupněných rašelinišť na České straně Šumavy. Další podrobnosti si můžete přečíst na informačních tabulích. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať
 • Rybárna Rybárna

  Podrobnosti naleznete na informačních tabulích.

  Otevřeno: Vstupné:
  Rybárna Rybárna Rybárna Roklanský potok Roklanský potok Roklánský potok Rybárna
 • Nouzové nocoviště Modrava Nouzové nocoviště Modrava

  Třetí nouzové nocoviště na trase. Přejdete-li Roklanský potok po nové lávce, dojdete k místnímu pivovaru.

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Modrava Nouzové nocoviště Modrava Nouzové nocoviště Modrava Nouzové nocoviště Modrava Nouzové nocoviště Modrava
 • Muzeum dřevařství Muzeum dřevařství

  Muzeum specializované na dřevo a dřevařskou výrobu. Můžete zde najít a prozkoumat různé druhy dřeva.

  Otevřeno: 10-17hod Vstupné:
  Muzeum dřevařství Muzeum dřevařství
 • Bufet Modrava Bufet Modrava

  U parkoviště na Modravě se nachází bufet.

  Otevřeno: Vstupné:
 • Soutok Roklanského a Modravského potoka Soutok Roklanského a Modravského potoka

  Na druhém konci parkoviště se nachází soutok Roklanského a Modravského potoka, čímž vzniká dravá říčka Vydra. V říčce Vydře se nacházejí obří hrnce (foto), které vznikly staletým vymíláním kamenů. Tento obří hrnec uvidíte z mostu na Antýglu 50 metrů vpravo proti proudu říčky Vydry. Most na Antýglu se nachází nedaleko směrem na Srní. K soutoku Roklanského a Modravského potoka vás zavede děj naší pohádky ''Jak chytali ryby''. Pohádka se nachází ve výletu Modrava, Horská Kvilda

  Otevřeno: Vstupné:
  Soutok Roklanského a Modravského potoka Soutok Roklanského a Modravského potoka Zimní foto Zimní foto Zimní foto Soutok Roklanského a Modravského potoka
 • Černá Hora Černá Hora

  Při dobré viditelnosti, zejména na podzim a v zimních měsících jsou vidět Alpy. Při pohledu vpravo uvidíte rozhlednu Poledník, která sloužila za bývalého režimu jako rušička. Výlet na Poledník najdete zde.

  Otevřeno: Vstupné:
  Černá Hora Fotopoint Výhled na Poledník
 • Vyhlídka nad prameny Vltavy Vyhlídka nad prameny Vltavy

  Nově vybudovaná vyhlídka na Alpy.

  Otevřeno: Vstupné:
  Vyhlídka nad prameny Vltavy Vyhlídka nad prameny Vltavy Vyhlídka nad prameny Vltavy
 • Pramen Vltavy Pramen Vltavy

  Na tomto místě se nachází jeden z pramenných potoků Teplé Vltavy. Od soutoku se Studenou Vltavou v Mrtvém luhu se dále řeka jmenuje jednoduše Vltava. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Pramen Vltavy Pramen Vltavy Pramen Vltavy Pramen Vltavy Pramen Vltavy Pramen Vltavy
 • Bučina Bučina

  Bučina je bývalá obec, která byla vysídlena v roce 1946 a roku 1956 zničena. Nachází se zde památník železné opony v podobě stometrového úseku s ostnatým drátem, strážní věží a informační tabulí. Další zajímavostí je výhled z rekonstruované Pešlovy chaty. V tomto hotelu je i restaurace, kde se můžete občerstvit. Nedaleko od památníku železné opony je hraniční přechod, určený pro pěší a cyklisty. Zarezervujte si místní hotel hned! 

  Výlety, které můžete začít přímo na Bučině: Borová Lada, Bučina, Prameny Vltavy a Chalupská SlaťKvilda, Knížecí PláněKvilda, StrážnýBorová Lada, Kvilda, Knížecí PláněHardcore cyklo Šumava II.. Sjedete-li sjezdem do nedaleké Kvildy a na hlavní silnici odbočíte doprava napojíte se i na tento výlet: Z Churáňova na Jezerní a Chalupskou Slať.  

  Hotel Alpská vyhlídka

  Otevřeno: Vstupné:
  Bučina Bučina Bučina Bučina Bučina Bučina
 • Nouzové nocoviště Bučina Nouzové nocoviště Bučina

  Čtvrté nouzové nocoviště na trase. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Bučina Nouzové nocoviště Bučina Nouzové nocoviště Bučina
 • Bývalý kostel Bývalý kostel

  Na tomto místě si můžete prohlédnout informační tabuli s mapkou, jak to zde vypadalo dříve. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Bývalý kostel
 • Knížecí Pláně Knížecí Pláně

  Bývalou obec Knížecí Pláně založil v roce 1792 kníže Schwarzenberg a žili zde převážně Němci. Obec měla přibližně 60 stavení a zhruba 700 obyvatel. V dnešní době z obce zbyl jenom hřbitov, který v roce 1992 obnovili bývalí místní Němci. Nově zde byla postavena farma, kde se nachází restaurace a ubytování. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Knížecí Pláně Knížecí Pláně Knížecí Pláně
 • Žďárecké jezírko Žďárecké jezírko

  Žďárecké jezírko je umělá vodní nádrž, která sloužila k plavení dřeva.

  Otevřeno: Vstupné:
  Žďárecké jezírko Žďárecké jezírko Nedaleký Žďárecký pramen ve směru jízdy
 • Strážný - U Časté Strážný - U Časté

  U tohoto rozcestí je rybí restaurace Rybárna.

  Otevřeno: Vstupné:
  Strážný - U Časté Strážný - U Časté
 • Chalupa Strážný - Strážný

  Chalupa se nachází ve Strážném 42 km od Pasova. Ubytovací kapacita poskytuje bezpletné parkovaní a WiFi. K dispozici je jídelna a kuchyňský kout s myčkou a troubou. 

  Chalupa StrážnýChalupa StrážnýChalupa Strážný

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Nouzové nocoviště Strážný Nouzové nocoviště Strážný

  Páté nouzové nocoviště na trase. 

  Otevřeno: Vstupné:
 • Dolní Cazov Dolní Cazov

  Na těchto místech bývala osada Dolní Cazov. V letech 1734 - 1735 vyrůstají na pravém břehu Rasnice první domky a o 40 let později i kaple P. Marie s osmibokým půdorysem. V roce 1930 zde žilo 134 obyvatel ve 25ti domech. Se vznikem Železné opony byla celá ves zbourána a v roce 1955 do vzduchu vyhozena i kaple. V revolučním roku 1968 byl nedaleko odtud zastřelen při útěku za svobodou vojín Milan Čepek svým kolegou ze stráže. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Dolní Cazov Dolní Cazov
 • Krásná hora Krásná hora

  Bývalá osada byla založena roku 1710 a dělila se na tři části: Horní, Dolní Krásnou Horu a Spálenec. Osadami procházela jedna hlavní cesta s odbočkami ke stavením. Nad bývalou vsí na hoře Žlebský vrch dodnes stojí tajemné skalní návrší Kamená Hlava. Místní obyvatele se kromě lesnictví zabývali pěstováním a zpracováním lnu. Po první světové válce zde žilo 338 obyvatel ve 47 domech. Po druhé světové válce využívala některé místní domy pohraniční stráž. V těchto místech vedla kdysi dávno Zlatá stezka do Českých Žlebů.

  Otevřeno: Vstupné:
  Krásná hora Památník po cestě z Krásné hory Krásná hora Povrch cesty
 • Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D

  Nové Údolí je bývalá dřevařská osada, která vznikla v roce 1795. V polovině 19. století zde stálo již více domů než v sousedním Stožci. V roce 1910 sem byla postavena železniční trať z Černého Kříže, která přes celnici v Haidmühle vedla do Pasova. V tomto období zde žilo skoro 300 obyvatel v 35 domech. Byla zde také četnická stanice a finanční stráž. Po II. světové válce byli němečtí osadníci vysídleni, což byla většina obyvatel Nového Údolí. Do obce přišli noví osadníci, kteří byli vystěhováni v roce 1948 a byla zde zbudována železná opona. Nyní zde naleznete občerstvení, restauraci a muzeum železnice s atrakcemi 

  Otevřeno: Vstupné:
  Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D Nové Údolí CZ/D
 • Hotel Nové Údolí *** - Nové Údolí

  Hotel Nové Údolí se nachází ve Stožci v Jihočeském kraji a nabízí gril a výhled na hory. Do Pasova je to 38 km. Na jídlo můžete zajít do místní restaurace. Na místě je neplacené soukromé parkoviště.

  Pokoje jsou vybavené TV a mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem. Ve všech prostorách hotelu Nové Údolí je zdarma dostupné Wi-Fi.

  Hotel Nové ÚdolíHotel Nové ÚdolíHotel Nové Údolí

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Nouzové nocoviště Nové Údolí Nouzové nocoviště Nové Údolí

  Šesté nouzové nocoviště na trase. 

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Nové Údolí Nouzové nocoviště Nové Údolí Nouzové nocoviště Nové Údolí
 • Rosenauerův pomník Rosenauerův pomník

  Josef Rosenauer (1735-1804) vyprojektoval a postavil Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský plavební kanál.

  Rosenauer jako zaměstnanec vrchnostenské správy schwarzenberského panství vypracoval odvážný návrh umožnující levnou dopravu dřeva z nepřístupných pralesů Šumavy v povodí Vltavy svahovým plavebním kanálem přes hlavní evropské rozvodí do řeky Große Mühl a dále do Dunaje. V roce 1774 předložil návrh knížeti Josefu I. Adamovi ze Schwarzenberku, ale schválen byl v roce 1779 knížetem Janem ze Schwarzenberku. Realizace projektu začala v roce 1789 a první část tzv. starý kanál (39,9km) byla dokončena roku 1793. Rosenauer se obával nedostatku vody z přítoků do plavebního kanálu a raději ve stavbě nepokračoval. Druhá část (nový kanál) byla dokončena po Rosenauerovo smrti v letech 1821-1822.

  Kníže Josef Schwarzenberg na konci 18. století pověřil zkušeného Rosenauera, tehdy již ředitele schwarzenberské plavby, navržením systému plavení dřeva z oblasti Modravy a Roklanu. Návrh Vchynicko-tetovského plavebního kanálu byl schválen a okamžitě začal být budován. 

  Nedaleko od pomníku se nachází Rosenauerova nádrž.

  Otevřeno: Vstupné:
  Rosenauerův pomník Rosenauerův pomník Rosenauerův pomník
 • Plešné jezero Plešné jezero

  Toto ledovcové jezero je jedním z nejnavštěvovanějších míst Šumavy, protože pohled na hladinu s impozantní jezerní stěnou v pozadí je velmi atraktivní. Více informací zjistíte na informačních tabulích. 

  Další výlety šumavským jezerům na našem portále:

  Čertovo a Černé jezero
  Nová Hůrka, vyhlídka Polom a jezero Laka
  Prášilské jezero ze Slunečné u Prášil

   

  Otevřeno: Vstupné:
  Plešné jezero Plešné jezero Plešné jezero Plešné jezero Plešné jezero Plešné jezero
 • Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem

  Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem.

  Otevřeno: Vstupné:
  Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem Nouzové nocoviště Pod Plešným jezerem
 • Rakouská cesta - U Říjiště Rakouská cesta - U Říjiště

  Na tomto rozcestí je možnost občerstvení.

  Otevřeno: Vstupné:
  Rakouská cesta - U Říjiště Rakouská cesta - U Říjiště Rakouská cesta - U Říjiště
 • Ubytování Nová Pec - Nová Pec

  Ubytování Nová Pec se nachází v Nové Peci, 27 km od Českého Krumlova a 43 km od Pasova. Nabízí zahradu, gril a neplacené soukromé parkoviště.

  K dispozici je ubytování s TV s plochou obrazovkou, kuchyní s mikrovlnnou troubou, toustovačem, lednicí, varnou deskou, kávovarem a rychlovarnou konvicí a koupelnou s toaletními potřebami zdarma. Součástí některých je jídelní kout a/nebo balkon. Ve všech prostorách je dostupné Wi-Fi zdarma.

  Ubytování Nová PecUbytování Nová PecUbytování Nová Pec

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Wellness Hotel Marlin *** - Nová Pec

  Wellness Hotel Marlin stojí pouhých 500 metrů od přehrady Lipno, hned za rohem od vlakového nádraží Nová Pec. Nabízí wellness centrum a restauraci s krbem.

  Pokoje standardně poskytují bezplatné Wi-Fi, satelitní TV a minibar. Všechny mají vlastní koupelnu s toaletními potřebami a fénem.

  Wellness Hotel MarlinWellness Hotel MarlinWellness Hotel Marlin

  Zarezervujte ihned na Booking.com

  Otevřeno: Vstupné:
 • Nádraží Nová Pec Nádraží Nová Pec

  Konečný bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
  Nádraží Nová Pec Nádraží Nová Pec

Volby

Milé děti, budeme vám vyprávět příběh, který se stal před mnoha a mnoha lety na západní hranici Českého království na horách se jménem Šumava.

Štastně zde žili naši hrdinové sokol Šumavák, skřítek Pohraničník a jeho poddaní, čert Přáda a jeho syn Přádík, přísný hajný Hynek, víla Martinka, žába Vltavka, rys Dobrák, sojka Zpravodajka, ježibaba Intrikářka, vodník Pepa a věčně veselý medvěd Bambula, který měl rád brusinkový likér. 

Charakteristika postav:

Sokol Šumavák, který za doby vládnutí hnízdil na vrcholu Sokol nad Hamerskými svahy nedaleko osady Horská Kvilda. Z tohoto místa měl velký přehled, co se v jeho království děje.

Skřítek Pohraničník, který žil se svými poddanými skřítky na vrchu Ostrý, kde zapadá slunce za obzor, začíná zde Šumava a schází se všichni jmenovaní na porady.

Čert Přáda a jeho syn Přádík žijí v jeskyních pod Čertovo jezerem, do kterých ale vchod nenaleznete.

Přísný hajný Hynek, který bydlí na hájence na Březníku.

Vílu Martinku můžete spatřit na šumavských slatích, jezerech, ale také na vodopádu Bíla strž.

Žába Vltavka sedí na prameni Teplé Vltavy pramenící z magické Černé hory. Její sestra sedí na prameni Studené Vltavy, který pramení na druhé straně hranice nazývané Bavorsko.

Rys dobrák se vždy objeví tam, kde je potřeba pomoci.

Sojka Zpravodajka hnízdila na Ptačí nádrži nacházející se pod magickou Černou horou. Sojka si občas půjčí, co jí nepatří, ovšem také roznáší zprávy.

Ježibaba Intrikářka, která se tak rychle přesouvá z místa na místo, že je dodnes záhadou, kde se tu vlastně vzala.

Vodníka Pepu najdete zejména na Plešném jezeru.

Medvěda Bambulu, můžete potkat na Medvědí stezce, ale také u Žďáreckého jezírka, kde si sbírá brusinky na svůj likér.

Čmelák Bill a Kelt vstoupí do příběhu později. 

 

 Děj:

První příběh, který vám budeme vyprávět, bude o tom jak si v horách Šumava, zvolili jeho obyvatelé nového vládce. Sokol Šumavák byl již starý a měl nalétáno mnoho kilometrů nad šumavskými hvozdy. Musel tedy přistoupit k nelehkému kroku a zvolit svého nástupce. Za jeho panování byl v lese pořádek, protože vše řešil moudře a chytře.

Jednoho jarního večera, když slezl ze šumavských strání i ten poslední sníh, oblétl sokol Šumavák všechny pohádkové bytosti a řekli jim, že následného dne proběhne volba nového vládce. Druhého dne se západem slunce se všichni dostavili na vrch Ostrý, kde sokol Šumavák často vysedával a ze skály sledoval, co se děje v okolí. Na volbu přišli všichni: skřítek Pohraničník, medvěd Bambula, čert Přáda, ježibaba Intrikářka, žába Vltavka, sojka Zpravodajka, rys Dobrák, víla Martinka, přísný hajný Hynek i vodník Pepa. Začala tajná volba. Moudrý sokol Šumavák navrhl, že nejlepším kandidátem na jeho místo je skřítek Pohraničník. Jelikož byl moudrý a chytrý, zasadil se aby volba byla správná a demokratická. Milé děti, demokratická znamená svobodná. Nechal tedy všechny pohádkové bytosti, aby usedli k jednacímu stolu a zvolili si svého protikandidáta. V tajné volbě si obyvatelé Šumavy zvolili za druhého kandidáta medvěda Bambulu, který byl neustále veselý, protože pořád pil brusinkový likér.

Sokolovi Šumavákovi se výsledek vůbec nelíbil, protože věděl, že medvěda ovládá ježibaba Intrikářka, ale tuto volbu musel uznat. K té důležité volbě, kde se rozhodovalo mezi skřítkem Pohraničníkem a medvědem Bambulou došlo přesně o půlnoci, když za obzorem jakoby ve znamení důležitosti, začaly znít hromy a blesky. To ale jen ježibaba intrikářka začala kout pikle. Toužila ovládnout Šumavu a proto chtěla, aby vyhrál její kandidát medvěd Bambula, který pil hodně likér a nechal se snadno ovládat. Ve volebním programu měl skřítek Pohraničník, že se zasadí o mír, vše bude řešit čestně a bude panovat spravedlivě. Ježibaba Intrikářka, která se setkala s medvědem Bambulou, mu těsně před tajnou volbou poradila: Budeme dobývat cizí uzemí a zvětšovat svou zemi, zavedeme výběr mýtného na Zlaté stezce a neposlušné trestat vězením. Ježibaba Intrikářka naklonila na svojí stranu také čerta Přádu, vodníka Pepu a sojku Zpravodajku.

Stalo se to, co si nikdo nepřál a tajná volba skončila nerozhodně 5 ku 5. Skřítka Pohraničníka volili rys Dobrák, žába Vltavka, víla Martinka i přísný hajný Hynek. Naopak pro medvěda Bambulu byli ježibaba Intrikářka, čert Přáda, sojka Zpravodajka a vodník Pepa. Podle místního volebního zákona musel rozhodnout svým rozhodujícím hlasem sokol Šumavák, z čehož neměl vůbec žádnou radost.

Sokol Šumavák s neklidem v duši jako svého nástupce určil skřítka Pohraničníka. Věděl, že toho čeká nelehké panování. Než odletěl na zasloužený odpočinek na Strahov, kde se slétají sokoli, přibylo mu na jeho poctivé duši mnoho šrámů. 

 

Další díl „Závody” naleznete ve výletu Čertovo a Černé jezero. Děj se odehrává v místech tohoto výletu.

 

 Autor: Jiří Dráb

 

TOPlist
Neustále přidáváme trasy