Poledník, Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple

Typ: Cyklo trasa Vzdálenost: 43.3 km Obtížnost: Těžká Převýšení: 456 m Hodnocení: 100/5

Výlety Šumava, Česká Republika

Poledník, Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku PARKOVIŠTĚ, poté na bod v mapě a potvrďte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, klikněte na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

 
 
 

Fotky a zajímavosti naleznete v ''Bodech zájmu''.

Pokud pojedete tento výlet opačným směrem, stoupání budou přijatelnější.

Zaparkujete auto na dostatečně velkém placeném parkovišti na Slunečné nedaleko Prášil. Parkoviště naleznete směrem na Srní. Odtud pokračujete doleva okolo domku NP na rozcestí Gruberk, kde se dáte doprava. Po mírném stoupání na rozcestí Slunečné samoty se držíte rovně směrem na Liščí díry. Zde po slušné lesní cestě začne velmi náročné stoupání. Pak pokračujete čím dál strmějším stoupáním k Předělu. Jak vám proklouzne zadní kolo, jste marní. :-) Vím co říkám.

 

Na Předělu zahnete doprava a dostanete se na rozhlednu Poledník, kde je mimo jiné i nouzové nocoviště. Z rozhledny je krásně vidět, jak ničivý byl orkán Kyrill, který zpustošil Šumavské lesy v noci z 18.-19. ledna 2007. Jeho rychlost dosahovala v nárazech až 170km/h. Zbytek zkázy dokonal kůrovec. Podle známého přísloví „Všechno špatné je k něčemu dobré" se nám díky ničivé síle otevřely na různých místech Šumavy dříve zakryté výhledy. Chcete-li důkaz, že Šumava je z nejhoršího venku vydejte se na okruh Nová Hůrka, vyhlídka Polom a jezero Laka a zde v úseku podél státní hranice se SRN uvidíte krásný, mladý, zdravý les.

Z rozhledny se vrátíte na Předěl, kde odbočíte vpravo a sjíždíte na Bavorskou cestu (Zelená hora), kde jsou přes cestu nebezpečné rigoly viz foto. Kousek za Předělem je rozcestí, kde se vydáte vlevo.

Po 2,5km sjezdu přijedete na rozcestí Bavorská cesta (Zelená Hora), kde odbočíte vpravo a pokračujete ve sjezdu už po asfaltové komunikace. Cestou minete Vaňkovu cestu a Za Oblíkem. Vy se nenechte rozptýlit a nebrzděte.  Na Tmavém potoku zahněte vlevo a po chvilce na rozcestí Javoří pila jeďte rovně směr Rybárna. Zde již přijedete k Roklanskému potoku a vyhlídky vám umožní rozhled na Šáreckou, Přední mlynářskou, Rybárenskou slať a posléze i Modravské slatě.

Cesta okolo Roklanského potoka je odpočinková a dovede vás až do Modravy (cyklostezka 2113). Na Modravu můžete dojet se občerstvit. Také zde můžete začít okruh.

V případě, že nepojedete na Modravu, na Tříjezerní slať se dostanete z rozcestí Na rybárně, kde odbočíte ostře vlevo a čeká vás 700m strmého stoupání. Na vrcholu stoupání zamkněte své kolo a dojděte k nedaleké slati. Dále pokračujete po žluté značce směr Rokyta a příští 3km si užijete perfektní sjezd po asfaltce s plynulými zatáčkami až k plavebnímu kanálu. U kanálu za můstkem odbočíte doleva a podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu pokračujete ve sjezdu po kvalitní lesní cestě až k odbočce doleva přes kanál k Hauswaldské Kapli. Minete rozcestí Hakešická cesta a Pod Kostelním vrchem.

Po nové lávce přejedete přes kanál a vyšlápnete k 400m vzdálené kapli. Je to kouzelné místo opředené tajemnostmi (zjevení).

Po prohlídce se vrátíte zpět ke kanálu, zahnete doleva a jedete až k hlavní komunikaci. Tu přejedete rovně  a hned za parkovištěm zahnete vlevo a po cyklostezce 33 dojedete až do Slunečné.S ohledem na to co již máte v nohách upozorňujeme na nepříjemné stoupání na prvních třech kilometrech tohoto úseku. Do Slunečné se dostanete po cyklostezce č.33, která lemuje hlavní silnici.

Popis z Modravy: Z parkoviště na Modravě se vydejte doprava. Minete muzeum dřevařství. Za Roklanským potokem odbočíte doleva, minete nouzové nocoviště a proti proudu Roklanského potoka se dostanete až k rozcestí Na Rybárně. Zde odbočíte doprava a strmým stoupáním se dostanete k Tříjezerní slati. Na Grubergu odbočíte doleva směrem na Poledník. Dále se držte popisu trasy a až se dostanete zpět na rozcestí Na Rybárně, jeďte rovně směrem Modrava.

Popis ze Srní: Vydáte se směr Prášily a po necelých dvou kilometrech odbočíte v Mechově doprava na malé parkoviště. Za ním odbočíte doleva a po cyklotrase č. 33 dojedete k rozcestí na Grubergu. Zde odbočíte doleva na Poledník. Popis trasy vás dovede zpět do Mechova, kde odbočíte doprava a jedete do Srní.

s sebou: energ. gely, fotoaparát, zámek, mapka 

 

 

Booking.com

 • [Parkoviště Slunečná (výchozí bod) : 10 m] Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

  Parkoviště se nachází nedaleko Prášil směr Srní. Z parkoviště se vydáte doleva směrem na Poledník. Jeďte po cyklostezce podél silnice a kolem objektu NP na rozcestí Gruberg.

  Výchozí bod trasy.

  Pokračujte podle šipky, podél cesty vede cyklostezka. Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

  více

 • [Gruberg : 17 m] Gruberg

  Pokračujte po cyklotrase č. 2113 směrem na Liščí díry (Poledník).

  Gruberg Gruberg Gruberg

  více

 • [Slunečná samoty : 1,248 km] Slunečná samoty

  Pokračujte rovně ve stoupání zpevněnou lesní cestou.

 • [Liščí díry : 2,754 km] Liščí díry

  Pokračujte vlevo směrem na rozcestí Předěl. Od tohoto místa je to na Poledník nejnáročnější část okruhu.

 • [Předěl : 5,511 km] Předěl

  Na tomto rozcestí odbočte doprava na rozhlednu Poledník. Poté se z Poledníku vrátíte zpět na toto rozcestí a budete pokračovat znovu po cyklotrase č. 2113. Z Předělu pokračujete směr Bavorská cesta(Modrava). Na následném trojúhelníkovém rozcestí pokračujte doleva. 

  Předěl Předěl Od Poledníku pokračujte na Předělu rovně

  více

 • [Poledník rozcestí (odbočka) : 6,381 km] Poledník rozcestí (odbočka)

  Odbočte doprava na rozhlednu.

  Poledník rozcestí (odbočka) Poledník rozcestí (odbočka)

  více

 • [Rozhledna Poledník : 6,945 km] Rozhledna Poledník

  Po prohlídce Poledníku se vraťte stejnou cestou zpět na rozcestí Předěl.

  Někdejší vojenská věž, která za bývalého režimu umožňovala sledovat rádiový provoz hluboko uvnitř území Spolkové republiky Německo. Od roku 1998 se stala věž měřící 37 metrů rozhlednou. Z rozhledny je nerušený výhled do všech světových stran. 

  Poslední aktualizace 3. 4. 2017

  Výhled na Kašperk Výhled na Velký Javor Přirozená obnova lesa

  více

 • [Odvodňovací rigoly : 8,596 km] Odvodňovací rigoly

  Na tomto úseku si dejte pozor na nebezpečné odvodňovací rigoly, projíždíte strmějším sjezdem.

  Na tomto úseku si dejte pozor na nebezpečné odvodňovací rigoly! 

  Odvodňovací rigoly

  více

 • [Zelená hora (Bavorská cesta) : 10,705 km] Zelená hora (Bavorská cesta)

  Na rozcestí ve tvaru T odbočte doprava.

  Zelená hora (Bavorská cesta)

  více

 • [Vaňkova cesta : 11,318 km] Vaňkova cesta

  Toto rozcestí jenom minete a pokračujte směr Javoří pila.

 • [Za Oblíkem : 12,331 km] Za Oblíkem

  Tento rozcestník minete a pokračujte rovně směrem na Tmavý potok.

 • [Tmavý potok : 14,233 km] Tmavý potok

  Odbočte doleva.

  Tmavý potok Tmavý potok Tmavý potok Tmavý potok

  více

 • [Javoří pila : 14,707 km] Javoří pila

  Pokračujte rovně směrem na Modravu. Stále jedete po cyklotrase č. 2113.

  Místo zaniklé osady nedaleko soutoku Javořího a Tmavého potoka. Stávala zde pila a hájovna sloužící jako výletní hostinec U Tetřeva. Jen kousek ve směru výletu se nachází mezolitické sídliště.

  Javoří pila

  více

 • [Rybárna : 17,674 km] Rybárna

  Chcete-li se dojet občerstvit, můžete v nedaleké Modravě, takže odbočte vpravo. Pak se vrátíte na rozcestí Rybárna a pokračujete strmým stoupání na Tříjezerní slať. Na Tříjezerní slať pojedete po cyklotrase č. 2122.

  Podrobnosti naleznete na informačních tabulích.

  Rybárna Rybárna Rybárna Roklanský potok Roklanský potok Roklánský potok

  více

 • [Rozcestí Tříjezerní slať : 24,374 km] Rozcestí Tříjezerní slať

  Nejdříve se pojedete podívat na Tříjezerní slať a poté pokračujte na Plavební kanál. Dále pojedete po cyklotrase č. 2117.

  Rozcestí Tříjezerní slať Pokračujte podle šipek.

  více

 • [Plavební kanál : 27,674 km] Plavební kanál

  Odbočte doleva a dále pokračujte po cyklotrase č. 2114.

  Plavební kanál Plavební kanál

  více

 • [Hakešická cesta : 30,521 km] Hakešická cesta

  Pokračujte k rozcestí Pod kostelním vrchem doprava.

  Hakešická cesta Hakešická cesta Hakešická cesta

  více

 • [Pod kostelním vrchem : 32,903 km] Pod kostelním vrchem

  Pokračujte podél kanálu k odbočce ke kapli.

  Pod kostelním vrchem

  více

 • [Odbočka ke kapli : 33,258 km] Odbočka ke kapli

  Zde odbočte vlevo k Hauswaldské kapli. Poté se vraťte stejnou cestou zpět na toto rozcestí a pokračujte po cyklotrase č. 2114 od kaple doleva směrem na Mechov (Mosau).

  Odbočka ke kapli Odbočka ke kapli

  více

 • [Hauswaldská kaple : 33,603 km] Hauswaldská kaple

  Po prohlédnutí kaple se vraťte stejnou cestou zpět na rozcestí ''Odbočka ke kapli''.

  Toto poutní místo se proslavilo díky mnoha nevysvětlitelným uzdravením. Na počest těchto zázračných uzdravení zde bylo v roce 1820 vystavěna první kaple. V roce 1860 pro velikou oblibu byla postavena druhá kaple. Pro její špatnou stabilitu byla vystavěna třetí kaple a to v roce 1902. Z kaplí zbyly základní kameny. Můžete si na informační tabuli přečíst zajímavé pověsti svázané s tímto poutním místem.

  Hauswaldská kaple Hauswaldská kaple Hauswaldská kaple Hauswaldská kaple Hauswaldská kaple Hauswaldská kaple

  více

 • [Mechov (Mosau) : 35,575 km] Mechov (Mosau)

  Přejeďte rovně přes hlavní silnici a za parkovištěm doleva na cyklotrasu č. 33.

  Mechov (Mosau) Mechov (Mosau) Mechov (Mosau)

  více

 • [Přejezd přes hlavní silnici : 36,102 km] Přejezd přes hlavní silnici

  Přejedete přes silnici a po cyklotrase č. 33 se dostanete až k výchozímu bodu trasy.

 • Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

 • Polední hora vrchol

 • Rozhledna Poledník

 • Odvodňovací rigoly

 • Javoří pila

 • Mezolitické sídliště

 • Rybárna

 • Tříjezerní slať

 • Vchynicko - Tetovský plavební kanál

 • Hauswaldská kaple

 • Velký Bor

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště Slunečná (výchozí bod) Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
  Pokračujte podle šipky, podél cesty vede cyklostezka. Parkoviště Slunečná (výchozí bod)
TOPlist
Neustále přidáváme trasy