Poledník, Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple

Typ: Cyklo trasa Vzdálenost: 43.3 km Obtížnost: Těžká Převýšení: 456 m Hodnocení: 100/5

Výlety Šumava, Česká Republika

Poledník, Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku PARKOVIŠTĚ, poté na bod v mapě a potvrďte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, klikněte na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

 
 
 

Fotky a zajímavosti naleznete v ''Bodech zájmu''.

Pokud pojedete tento výlet opačným směrem, stoupání budou přijatelnější.

Zaparkujete auto na dostatečně velkém placeném parkovišti na Slunečné nedaleko Prášil. Parkoviště naleznete směrem na Srní. Odtud pokračujete doleva okolo domku NP na rozcestí Gruberk, kde se dáte doprava. Po mírném stoupání na rozcestí Slunečné samoty se držíte rovně směrem na Liščí díry. Zde po slušné lesní cestě začne velmi náročné stoupání. Pak pokračujete čím dál strmějším stoupáním k Předělu. Jak vám proklouzne zadní kolo, jste marní. :-) Vím co říkám.

 

Na Předělu zahnete doprava a dostanete se na rozhlednu Poledník, kde je mimo jiné i nouzové nocoviště. Z rozhledny je krásně vidět, jak ničivý byl orkán Kyrill, který zpustošil Šumavské lesy v noci z 18.-19. ledna 2007. Jeho rychlost dosahovala v nárazech až 170km/h. Zbytek zkázy dokonal kůrovec. Podle známého přísloví „Všechno špatné je k něčemu dobré" se nám díky ničivé síle otevřely na různých místech Šumavy dříve zakryté výhledy. Chcete-li důkaz, že Šumava je z nejhoršího venku vydejte se na okruh Nová Hůrka, vyhlídka Polom a jezero Laka a zde v úseku podél státní hranice se SRN uvidíte krásný, mladý, zdravý les.

Z rozhledny se vrátíte na Předěl, kde odbočíte vpravo a sjíždíte na Bavorskou cestu (Zelená hora), kde jsou přes cestu nebezpečné rigoly viz foto. Kousek za Předělem je rozcestí, kde se vydáte vlevo.

Po 2,5km sjezdu přijedete na rozcestí Bavorská cesta (Zelená Hora), kde odbočíte vpravo a pokračujete ve sjezdu už po asfaltové komunikace. Cestou minete Vaňkovu cestu a Za Oblíkem. Vy se nenechte rozptýlit a nebrzděte.  Na Tmavém potoku zahněte vlevo a po chvilce na rozcestí Javoří pila jeďte rovně směr Rybárna. Zde již přijedete k Roklanskému potoku a vyhlídky vám umožní rozhled na Šáreckou, Přední mlynářskou, Rybárenskou slať a posléze i Modravské slatě.

Cesta okolo Roklanského potoka je odpočinková a dovede vás až do Modravy (cyklostezka 2113). Na Modravu můžete dojet se občerstvit. Také zde můžete začít okruh.

V případě, že nepojedete na Modravu, na Tříjezerní slať se dostanete z rozcestí Na rybárně, kde odbočíte ostře vlevo a čeká vás 700m strmého stoupání. Na vrcholu stoupání zamkněte své kolo a dojděte k nedaleké slati. Dále pokračujete po žluté značce směr Rokyta a příští 3km si užijete perfektní sjezd po asfaltce s plynulými zatáčkami až k plavebnímu kanálu. U kanálu za můstkem odbočíte doleva a podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu pokračujete ve sjezdu po kvalitní lesní cestě až k odbočce doleva přes kanál k Hauswaldské Kapli. Minete rozcestí Hakešická cesta a Pod Kostelním vrchem.

Po nové lávce přejedete přes kanál a vyšlápnete k 400m vzdálené kapli. Je to kouzelné místo opředené tajemnostmi (zjevení).

Po prohlídce se vrátíte zpět ke kanálu, zahnete doleva a jedete až k hlavní komunikaci. Tu přejedete rovně  a hned za parkovištěm zahnete vlevo a po cyklostezce 33 dojedete až do Slunečné.S ohledem na to co již máte v nohách upozorňujeme na nepříjemné stoupání na prvních třech kilometrech tohoto úseku. Do Slunečné se dostanete po cyklostezce č.33, která lemuje hlavní silnici.

Popis z Modravy: Z parkoviště na Modravě se vydejte doprava. Minete muzeum dřevařství. Za Roklanským potokem odbočíte doleva, minete nouzové nocoviště a proti proudu Roklanského potoka se dostanete až k rozcestí Na Rybárně. Zde odbočíte doprava a strmým stoupáním se dostanete k Tříjezerní slati. Na Grubergu odbočíte doleva směrem na Poledník. Dále se držte popisu trasy a až se dostanete zpět na rozcestí Na Rybárně, jeďte rovně směrem Modrava.

Popis ze Srní: Vydáte se směr Prášily a po necelých dvou kilometrech odbočíte v Mechově doprava na malé parkoviště. Za ním odbočíte doleva a po cyklotrase č. 33 dojedete k rozcestí na Grubergu. Zde odbočíte doleva na Poledník. Popis trasy vás dovede zpět do Mechova, kde odbočíte doprava a jedete do Srní.

s sebou: energ. gely, fotoaparát, zámek, mapka 

 

 

Booking.com

 • Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

 • Polední hora vrchol

 • Rozhledna Poledník

 • Odvodňovací rigoly

 • Javoří pila

 • Mezolitické sídliště

 • Rybárna

 • Tříjezerní slať

 • Vchynicko - Tetovský plavební kanál

 • Hauswaldská kaple

 • Velký Bor

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště Slunečná (výchozí bod) Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
  Pokračujte podle šipky, podél cesty vede cyklostezka. Parkoviště Slunečná (výchozí bod)

Výstavba rozhledny na Poledníku

Milé děti, budeme vám vyprávět příběh, který se stal před mnoha a mnoha lety na západní hranici Českého království na horách se jménem Šumava.

Štastně zde žili naši hrdinové sokol Šumavák, skřítek Pohraničník a jeho poddaní, čert Přáda a jeho syn Přádík, přísný hajný Hynek, víla Martinka, žába Vltavka, rys Dobrák, sojka Zpravodajka, ježibaba Intrikářka, vodník Pepa a věčně veselý medvěd Bambula, který měl rád brusinkový likér.

 

Charakteristika postav:

Sokol Šumavák, který za doby vládnutí hnízdil na vrcholu Sokol nad Hamerskými svahy nedaleko osady Horská Kvilda. Z tohoto místa měl velký přehled, co se v jeho království děje.

Skřítek Pohraničník, který žil se svými poddanými skřítky na vrchu Ostrý, kde zapadá slunce za obzor, začíná zde Šumava a schází se všichni jmenovaní na porady.

Čert Přáda a jeho syn Přádík žijí v jeskyních pod Čertovo jezerem, do kterých ale vchod nenaleznete.

Přísný hajný Hynek, který bydlí na hájence na Březníku.

Vílu Martinku můžete spatřit na šumavských slatích, jezerech, ale také na vodopádu Bíla strž.

Žába Vltavka sedí na prameni Teplé Vltavy pramenící z magické Černé hory. Její sestra sedí na prameni Studené Vltavy, který pramení na druhé straně hranice nazývané Bavorsko.

Rys dobrák se vždy objeví tam, kde je potřeba pomoci.

Sojka Zpravodajka hnízdila na Ptačí nádrži nacházející se pod magickou Černou horou. Sojka si občas půjčí, co jí nepatří, ovšem také roznáší zprávy.

Ježibaba Intrikářka, která se tak rychle přesouvá z místa na místo, že je dodnes záhadou, kde se tu vlastně vzala.

Vodníka Pepu najdete zejména na Plešném jezeru.

Medvěda Bambulu, můžete potkat na Medvědí stezce, ale také u Žďáreckého jezírka, kde si sbírá brusinky na svůj likér.

Čmelák Bill a Kelt vstoupí do příběhu později. 

 

Děj:

Ráno, když se skřítek Pohraničník probudil, slyšel jak se z lesa ozývá ťukot nářadí a věděl, že se v lese pokračuje v práci. Vydal se tedy na horu Poledník, aby zde vybral místo, kde bude stát nová rozhledna. Když stoupal do prvního kopce, zastavil se na jezeře Laka, aby zjistil jak to tu po vichřici vypadá. Poté pokračoval do Prášil. Zde u Prášilského potoka se zrovna napájelo hejno Bizonů, které sem zavítalo z cizích krajů. Poprosil je, jestli by mu nepomohli a nepřevezli na svých mohutných zádech dřevo z hory Polom na horu Poledník. Bizoni věděli, kde se hora Polom nachází a vyrazili na místo pro dřevo. Skřítek věděl, že na Poledník ho čeká ještě jedno nepříjemné stoupání, ve kterém si odpočine u dašího jezera, které se jmenuje Prášilské. Když dorazil na horu Poledník vybral do večera místo, kde bude stát rozhledna a uložil se ke spánku. Na hoře Poledník je další nouzové nocoviště, takže nemusel řešit, kde přespí.

Ráno ho probudil dusot kopyt. Bizoni dodrželi slovo a přivezli první náklad dřeva. Pečlivě dřevo skládali, aby bylo při práci dobře po ruce. Když hodní bizoni běželi pro další náklad, svezl se skřítek Pohraničník s nimi na Polom, aby vybral skupinu poddaných skřítků, kteří byli šikovní tesaři. S těmi se vrátil na horu Poledník. Ukázal jim, kde vystaví rozhlednu a jak bude vysoká. Nejzkušenější poddaný skřítek si vše vyslechl a slíbil skřítkovi Pohraničníkovi, že se o vše postará a aby se on mohl vrátit domu na vrch Ostrý, kde ho čeká další práce a starosti s panováním.

Skřítci tesaři nelenili a dali se do práce. Poděkovali bizonům a nechali je jít, protože dřeva na rozhlednu již měli dost. Založit základy pod takovou rozhlednu nebylo vůbec snadné. Počasí se nechtělo umoudřit, chvíli pršelo, chvíli sněžilo a foukal i nepříjemný vítr. Nedříve vybrali to nejlepší dřevo, ze kterého založili základy. Skřítkovi, ktrerý měl vše na starost se vůbec nelíbilo, jak je zem měkká a obával se problémů. Když bylo hotovo první patro, což šikovným skřítkům i přes nepříznivé počasí trvalo jen pár dnů, rozhodl se skřítek udělat zkoušku pevnosti. Poprosil sojku Zpravodajku, která měla od skřítka Pohraničníka za úkol vše sledovat a podávat mu zprávy, aby zalétla pro medvěda Bambulu a Bizony. Ti dorazili na místo a zapřeli se plnou silou o stavbu. Bohužel rozhledna nevydržela náporu a sesypala se.

Skřítek, který měl stavbu na starost tedy rozhodl, že se počká pár dní na lepší počasí, protože práce kvapná málo platná. Že by pomohla víla Martinka nevíme, ale druhý den se počasí zlepšilo a za pár dnů půda vyschla a mohlo se pokračovat v práci. Když bylo hotové poslední patro, přišel vše zkontrolovat skřítek Pohraničník. Ten viděl, že se práce povedla a byl pyšný na všechny, kteří se na díle podíleli. 

 

Další díl ''Jak chytali ryby'' naleznete ve výletu: Modrava, Horská Kvilda  

 

Autor: Jiří Dráb 

TOPlist
Neustále přidáváme trasy